Prvi BH poljoprivredni portal
Vinogradarstvo
Najveca ponuda polovnih masina i opreme
 
:: Naslovna :: Brojevi :: Februar 2012. :: VOĆNJAK :: INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA
   
VOĆNJAK
Skup mera
INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA
Prednost se daje mehaničkim,biološkim i biotehničkim
postupcima, a na kraju,ako je to neophodno, uključuju
se i hemijski preparati

Proizvodnja voća povezana je sa mnogim rizicima,u prvom redu smanjenjem kvaliteta plodova, pa čak i izostankom roda zbog napada parazita, prouzrokovača bolesti, štetnih insekata i korova.Logično je da ih treba uništiti pre nego što naprave štetu.Najsigurniji saveznik svakom voćaru u ovom poslu su hemijski preparati.
Pošto smo poslednjih godina sve više suočeni sa zagađenjem životne sredine i prekomernom upotrebom pesticida, nauka i praksa su usvojile nov pristup očuvanju zdravlja plodova i smanjenju zagađenja zemlje,vode i vazduha.Reč je o savremenom konceptu zaštite bilja, takozvanoj integralnoj zaštiti.
Šta je u stvari, integralna zaštita? Odgovor na ovo pitanje pronašli smo u priručniku Stanka Nekića,dipl.inž. iz Svilajnca-„Zaštita voćaka i vinove loze i koncept integralne zaštite“.
Pravilno odabrana parcela,najpogodnija sorta...
Kako ističe inž. Nekić,u ovom, savremenom konceptu očuvanja zdravlja voća i životne sredine,hemijska zaštita preporučuje se tek kada su iscrpljene mehaničke i agrotehničke mere koje podrazumevaju pravilan izbor sorti i hibrida, održavanje zemljišta, đubrenje, prostornu izolaciju zasada, navodnjavanje...Zatim,korišćenje i očuvanje prirodnih neprijatelja štetnih organizama, kao i biološku i biotehničku zaštitu. Na kraju dolazi upotreba hemijskih preparata. A da bi se pravilno i pravovremeno upotrebili, u ovom vidu zaštite važnu ulogu ima izveštajno prognozna služba.
Jedna od prvih mehaničkih mera je rezidba.Odstranjuju se suve i obolele grane s uočljivim ranama ili rakastim izraštajima. Uklanjaju se letorasti i lastari zaraženi pepelnicom, štitastim vašima, puni otvora s potkornjacima. Sakupljaju se truli i mumificirani plodovi i suvo lišće.
Stvaranje pogodnih uslova za razvoj prirodnih neprijatelja insekata i izazivača bolesti svodi se pod biološke mere.Tako je u područjima s dosta padavina ili gde je obezbeđeno navodnjavanje poželjno zatravnjivanje međurednog prostora gde će se nesmetano razvijati korisni insekti i sitne životinje koje se hrane štetočinama.Važno je da se sačuvaju sve vrste korisnih insekata koje su prirodni neprijatelji štetnih. To su grabežljive grinje,parazitske osice, osolike muve,zlatooke,stenice i bubamare.Posebno treba pratiti brojnost grabežljivih grinja (Phytoselidae )i po potrebi ih i unositi u zasad.
Ptice i životinjice koje se hrane štetnim insektima doći će u voćnjak ako se posadi koji žbun,živa ograda,uredi kamenjar i ostavi hrpa granja.U voćnjak se unose i kućice u kojima će se gnezditi korisne ptice i postavljaju visoke motke za sletanje grabljivica.
Integralna zaštita ne podrazumeva samo direktno uništavanje prvenstveno štetnih insekata. Njihovo razmnožavanje može da se spreči i na drugi način. To je treći segment integralne zaštite, takozvane biotehničke mere. Štetočine se mogu sprečiti da ostave potomstvo pomoću feromona,klopki sa supstancom koja ih zbunjuje i onemogućuje da pronađu ženku, te tako izostaje oplodnja i razvoj nove generacije.Ovaj postupak daje posebno dobre rezultate u velikim, izolovanim voćnjacima u koje neće doletati već oplođene ženke.Delotvorni su i mamci koji bojom ili mirisom privlače štetne insekte (lepljive ploče raznih boja), a preporučljiva je i upotreba biotehničkih insekticida koji ometaju razvoj ili sprečavaju presvlačenje larvi određenih insekata.
Hemija na kraju
Hemijski preparati se uvode u zaštitu tek kada druge mere ne mogu u potpunosti da smanje opasnost od šteta.Ali, pre prskanja, treba dobro proceniti da li je ono neophodno. Najbolji savetodavac je prognozno-izveštajna služba, čiji stručnjaci,uz pomoć savremenih aparata, prate temperaturu, vlažnost i zdravstveno stanje voćaka i preporučuju, ako je to neophodno, pravo vreme za zaštitu.
Prilikom izbora preparata prednost treba dati onima užeg spektra delovanja koji će sačuvati korisne insekte a uništiti štetne i koji su označeni kao bezbedni za životnu sredinu. Voćari treba da koriste samo preparate registrovane za određenu namenu, a prvo se koriste oni pogodni za integralnu zaštitu.Obavezno je i pridržavati se uputstva u vezi sa koncentracijom rastvora i karencom.
Svaki voćar koji odluči da se uključi u sistem integralne zaštite,treba da vodi poseban dnevnik poslova iz koga će videti koje su mere dale najbolje rezultate. Takođe, posebnu pažnju treba posvetiti čuvanju preparata.
Propisi iz ove oblasti nalažu da se neupotrebljena sredstva i ambalaža predaju organizaciji za zbrinjavanje opasnog otpada.Pošto kod nas to još nije zaživelo,najbolje je u uglu zasada, daleko od vodotoka, iskopati duboku jamu, tu odložiti sav višak i zatrpati.Nakon prskanja, prskalice obavezno treba oprati na livadi, daleko od izvorišta vode. Ako je izvodljivo,neupotrebljeni rastvor preparata može se razrediti vodom i još jednom oprskati rubni delovi zasada.
Da bi se sprečilo zanošenje mlaza, uvek se prska po tihom i suvom vremenu.Ukoliko je voćnjak podignut na parceli gde uvek duva vetar,oko nje se podiže zaštitna, živa ograda,koja će zadržati mlaz i sprečiti da dospe na drugu vrstu biljaka.
Kada je u skladu sapreporukom prognozno-izveštajne službe, zaštita hemijskim preparatima neizbežna, tada se za svako prskanje koristi preparat drugačijeg načina delovanja,iz druge hemijske grupe, da bi se izbeglo stvaranje rezistentnih (otpornih) organizama.

S.Mujanović

 
 
Februar 2012.
 
 
 
Moj travnjak
Moj travnjak
dr Petar Bošković
 
Ribnjak u vrtu
Ribnjak u vrtu
dipl.ing. Radivoj Lackov
 
webdesign: media.com kontakt email: office@dobrojutro.co.rs database updated: 23-03-2012