Насловна РАЗНО Без пет покрајинских конкурса за пољопривреду

Без пет покрајинских конкурса за пољопривреду

700

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је Одлуку о обавештавању подносиоца пријава о неприступању разматрања пријава и доношења одлуке по конкурсима расписаним у овом секретаријату, услед недостатка финансијских средстава.

Одлука се односи на следеће конкурсе: 

1.Конкурс  за доделу бесповратних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години,

2.Конкурс  за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. години,

3.Конкурс  за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години, на територији АП Војводине,

4.Конкурс  за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2020. години,

5.Конкурс  за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2020. години у делу који се односи на:

-Тачка 1.  Пошумљавање – подизање нових шума,

-Тачка 3. Унапређивање расадничке производње

-Тачка 4. производња шумског семена

Дана 15.03.2020. године на територији Републике Србије проглашено је ванредно стање услед пандемије  изазване заразном болешћу COVID-19, што је за последицу имало  смањења прихода у буџету.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/19, 12/20-ребаланс, 19/20-ребаланс, 22/20-ребаланс и 25/20-ребаланс) средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство умањена су услед пандемије COVID-19 и утврђивања приоритета буџетске потрошње.

Подносиоци пријава који желе да преузму поднету документацију на конкурс, могу поднети захтев на адресу

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад