Насловна ВЕСТИ Ближи се рок за подношење захтева за подстицаје по хектару

Ближи се рок за подношење захтева за подстицаје по хектару

24

Изменом Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години, Влада Републике Србије је 18. фебруара променила износ основних подстицаја по хектару са 5200 динара на 4000.

За основне подстицаје по хектару држава Србија је из буџета ове године пољопривредницима наменила близу 9 милијарди и 800 милиона динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје по хехтару започиње подношењем захтева Министарству финансија и привреде, односно Управи за трезор сваке године у периоду од 1. марта до 30. априла.

Захтев садржи основне информације о газдинству, засејаним културама по шифри, називу и површинама које су пријављене у Регистру пољопривредних газдинстава.

Образац захтева се попуњава  у два примерка, а један оверени примерак остаје пољопривреднику.

Управа за трезор утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје упоређивањем података из захтева са подацима у Регистру пољопривредних газдинстава. Након провере, одобрава се исплата, односно даје се налог за пренос новчаних средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Због новонастале ситуације изазване пандемијом Ковида 19 и примене епидемиолошких мера, остаје да се види да ли ће се захтев физички подносити Управи за трезор или слањем електронске поште, односно директно уплаћивати на наменски рачун пољопривредних произвођача како је чињено у 2020. години.