Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Где гајити шљиву?

Где гајити шљиву?

117

Европска шљива се гаји између 30 и 60 степени северне географске ширине. Као и за већину воћних врста умерено-континенталне климе, услови у којима шљива најбоље успева су брдско-планински терени са 200 – 600 м надморске висине, са северном, североисточном или северозападном експозицијом. Шљиви погодују благи нагиби, око 5%, док долине и котлине треба избегавати услед накупљања хладног ваздуха и чешће појаве позних пролећних мразева.

Повољност округа пројектног подручја за гајење шљиве

ОКРУЗИПовољност гајења (м Н.В.) 
НеповољноДелимичноПовољноДелимичноНеповољно 
Севернобачки –79-141 м79-100100-141   
Севернобанатски – 54-109 м54-109    
Западнобачки –71-121 м71-121    
Западнобачки3 км од Дунава Повољно 
Јужнобачки – 51-540 м51-100100-540*   
Средњебанатски – 47-123 м47-123    
Јужнобанатски –53-625 м53-100100-500500-625  
Сремски – 61-529 м61-100100-450450-529  
Мачвански – 63-1269 м63-100100-500500-1269  
Колубарски – 35-1336 м35-100100-500500-1336  
Подунавски – 41-289 м41-100100-289   
Поморавски – 88-1292 м88-120120-500500-1292  
* Поред висинског појаса изнад 100 м, у повољно подручје спада и појас уз Дунав ширине 3 км

Карта повољности гајења шљиве за територију пројектног подручја Северна и део Западне и Централне Србије