Насловна ТЕМЕ ВИНОГРАД Infuzija za biljke iz „Šmek komerca“

Infuzija za biljke iz „Šmek komerca“

386

Zemljište je osnovni supstrat za proizvodnju hrane o kojem je potrebno brinuti i čuvati ga za sledeće generacije. Budući da savremena poljoprivredna proizvodnja traži visoke prinose i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, prvi zadatak svakog proizvođača je da zemljište sačuva od degradacije koju donosi nekontrolisana upotreba mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Analize govore da na takvim zemljištima svih hraniva ima dovoljno, ali biljke koje se na njima gaje, pokazuju da su gladne jer su ona, za njih, u nedostupnim oblicima. I umesto da se đubrivima unose nova, ispostavilo se da je mnogo efikasnije ako se postojeća pretvore u oblike koji će biljke moći da usvoje, da se prvenstveno oranični sloj aktivira. Kako pomoći degradiranim oranicama diplomirani inženjer Bojan Manojlović, stručnjak firme „Šmek komerc“, objasnio je predstavljajući nam nov pristup „ozdravljenja“ zemljišta pomoću aktivatora plodnosti, poznatim pod imenom Geo2. Sama reč aktivator znači da je njegova uloga da aktivira sva hraniva koja su skrivena u zemljištu i „prevede“ ih u oblik u kojem biljke mogu da ih usvoje.

  Pomoći mikroorganizmima da „ozdrave“ zemljište

Baš tako. Kompanija OLMIX iz Francuske, čiji je predstavnik Šmek komerc, je na naše tržište dopremila aktivator zemljišta poznat pod imenom Geo2. Dakle, nema unošenja novih hraniva i njihovog gomilanja u biljkama nedostupnim oblicima, već „oživljavanje“ zemljišta aktivacijom mikroorganizama. Ovaj proizvod povećava mikrobiološku aktivnost u zemlji stimulirajući njihov rad, i povećava poroznost, produbljuje aktivni deo zemljišta i čini hranljive elemente, koji se već nalaze u zemljištu, dostupnim za biljke.

Geo2 je aktivator plodnosti zemljišta, čiji je osnovni cilj povećanje biološke raznolikosti, aktivacija i delovanje mikroorganizama, čijom upotrebom se dobija:

  1. Povećana aktivnost faune
  2. Bolja razgradnja organske materije
  3. Aktiviranje hemijskih ciklusa u zemljištu (ugljenik, azot, fosfor)
  4. Poboljšavanje fizičke strukture zemljišta
  5. Bolja biljna proizvodnja
  6. Oslobađanje „zaključanih“ elemenata iz zemljišta koji su ostali nataloženi kroz godine korišćenja NPK đubriva
  7. Geo2 u sušnim godinama

Klimatske promene već utiču na ciklus vode. Vreme između veoma vlažnih uslova (prevlažnih!) i suše predstavlja izazov za farmere. Adaptivna rešenja obuhvataju – regeneraciju zemljišta sa Geo2 aktivatorom plodnosti zemljišta.

Zemljište je granica između korena biljke i vode. Njegova sposobnost da apsorbuje i skladišti vodu je neophodna za efikasno održavanje useva tokom sušnih perioda. I otuda je važnost promovisanja sinteze humusa sa Geo2  aktivatorom zemljišta.

Geo2 je formulacija 20-tak mikro elemenata koja sadrži elemente u tragovima, biopolimere na bazi biljaka. Geo2 omogućava da se mikroflora zemljišta bolje hrani efikasnijim razlaganjem organske materije, posebno supstanci bogatih velikim molekulima ugljenika (lignin, celuloza, hemiceluloza) da formiraju humus.

Humus poboljšava strukturu zemljišta, uključujući poroznost, što utiče na cirkulaciju vode (infiltracija i kapilarnost) i kvalitet korenja useva. Stimulišući formiranje humusa, Geo2  povećava kapacitet drenaže zemljišta i podstiče razvoj korenovog sistema useva i u smislu gustine i dubine. I što je korenov sistem razvijeniji, biljka je u mogućnosti da koristi vodu dostupnu na većim dubinama. Na primer, kod peščano-glinene ilovače povećanje dubine korenja za 30 cm je ekvivalentno dobitku od 45 mm korisne rezerve vode.

Još jedna prednost humusa – ponašajući se kao sunđer, ima kapacitet da zadrži do šest puta svoju težinu u vodi u zemljištu. Stoga, promovisanje sinteze humusa u zemljištu odlaže tačku pojavu vodnog stresa i smanjenja prinosa.

AgrOptim ZENITH – najbrži način usvajanja hraniva preko lista

Ukoliko biljka, zbog stresa izazvanog klimatskim promenama, gradom, kišom, visokim ili niskim temperaturama, ne može da se hrani preko korenovog sistema tu je još jedan od proizvoda OLMIX-a – folijarni biostimulator AgrOptim ZENITH. Biostimulatore, što je veoma značajno, moguće je primeniti u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu. Oni su vid infuzije za biljke koje su pod stresom, a najbitnije je da ono što biostimulatorima dobijamo u jednoj kulturi dobijamo i drugim kulturama.

– Uzrok nastanka i primene biostimulatora su klimatske promene koje dovode do stresa biljke i ona u takvim okolnostima ima problem da se hrani putem korenovog sistema. Kada je takva situacija dolazi do smanjenja rada fotosinteze, jer su noći hladnije, a danju su visoke temperature i dolazi do stresa kod biljaka. Najbolji način borbe protiv tog stresa je upotreba biostimulatora. Kada ga date biljci, ona ono što ne može preko korena da unese, preko lista, to što je u njemu, iskoristi u roku od sat vremena. Siguran sam da će folijarna i primena agrostimulatora biti redovna agrotehnička mera u godinama koje dolaze – rekao je Bojan Manojlović iz Šmek komerca.

Pomoć u slučaju nepovoljnih klimatskih uslova

– Visoke temperature su jedna strana klimatskih promena, druga strana su pojava grada i pojava nevremena. Ako najave grad, i kažu biće grad u petak, i mi imamo dva do tri dana da se pripremimo, prskaćemo sa nekim od biostimulatora pre pojave grada. To je važno zato što će biljka, usvojiti to u roku od sat vremena, ukoliko je kvalitetan biostimulator, i uneti to u svoj ćelijski sok. Grad će doći, pa će doći, ne može da se izbegne. Pitanje je koja će biljka lakše krenuti, koja će se brže regenerisati nakon pojave grada. Sasvim sigurno ona koja ima u sebi neku energiju koja ima hranu, koja ima minerale i vitamine koje smo joj obezbedili sa AgrOptim ZENITH-om – kaže diplomirani inženjer Bojan Manojlović, stručnjak firme „Šmek komerc“, koja se bavi distribucijom biostimulatora.

– Kada dođe do grada imate veoma kratak period i ne možete se osloniti na zemljište i koren, morate se osloniti na usvajanje preko lista. Što je moguće brže, ako možete da uđete u parcele i njive, opet koristite neki biostimulator i ja preporučujem AgrOptim ZENITH, da biste im dali hranu koju ne mogu da usvoje putem korenovog sistema kad su pod tako velikim stresom. AgrOptim ZENITH nema karencu, tako da ukoliko dođe do nekih problema, a bliži se momenat berbe ne postoji problem da se proizvod koristi.

Količina Geo2 za ratarske kulture se kreće u granicama  200KG/Ha, pritom nema potrebe za dodatnim dodavanjem NPK mineralnih đubriva, dovoljno je samo prihraniti nekim od azotnih đubriva u proleće.

Idealan period primene Geo2 za ratarske kulture je odmah nakon skidanja prethodnog useva, po biljnim ostacima, jer su upravo oni ogroman rezervoar organske materije koja osim azota, fosfora i kalijuma u sebi sadrži i preostalih 30-tak mikro/makro elemenata koji su potrebni svim biljnim kulturama za rast i razvoj tokom vegetacije. Prva moguća primena je već sada početkom jula na žetvenim ostacima posle pšenice i ječma, nije potrebno oranje, dovoljno je samo pomešati Geo2 sa biljnim ostacima nekom tanjiračom.

Preporuka za voćarske kulture je 300KG/Ha u dve doze, prva doza je posle berbe sve do kraja jeseni, količina  je 200KG/ha, druga doza od 100KG/ha se dodaje početkom proleća, čim bude moglo da se radi i ulazi u voćnjake. Što se tiče povrtarstva, moguća je primena prilikom jesenje obrade zemljišta, ili početkom proleća prilkom freziranja pred rasađivanje ili sadnju. Količina za sve kulture je 300KG/ha.