Насловна РАЗНО Од 2020-2023. године 21.100.000 динара за 40 пројекта

Од 2020-2023. године 21.100.000 динара за 40 пројекта

251

Сада већ давне 2006. године на подручју средњег Потамишја, родила се идеја да девет насељених места, формирају Локалну акциону групу „Тамишка развојна иницијатива“ – ЛАГ ТРИ. Прве презентације  почеле су у Томашевцу, селу надомак Зрењанина. У наредна три месеца оснивачи су посетили сва насеља потенцијалног ЛАГ-а.

Већ у марту 2007. године потписан је Меморандум о формирању партнерства под називом ЛАГ „Тамишка развојна иницијатива“. Иницијатор формирања партнерства, Удружење грађана „Еко талас“ из Томашевца, имао је функцију техничког секретаријата и заступао је партнерство.

Шест година касније, 2013. године ЛАГ се трансформише из иницијативе у партнерство и мења име у ЛАГ „Партнерство за Потамишје“. Визија овог партнерства је да регион има добар систем управљања природним ресурсима, а становници приходе од еколошки прихватљивих  делатности, услуга и производа. Потамишје је препознатљив микрорегион утемељен на начелима одрживог развоја уз оптимално коришћење развојних потенцијала и јачање конкурентности привреде, развој људских потенцијала и задовољење јавних потреба.

Пре неколико дана на седници Скупштине ЛАГ „Партнерство за Потамишје“ презентована је Локална стратегија руралног развоја 2020-2023, а присутни чланови упознати су са завршном верзијом Стратегије која ће наредних дана бити предата Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. У Стратегији су, између осталог, дефинисана четири приоритета. Први је развој конкурентности пољопривреде и предузетничког сектора, други се односи на развој одрживих социјално-еколошких прихватљивих привредних делатности, трећи приоритет је развој људских ресурса, а четврти очување културно-историјске баштине и валоризација територије.  На презентацији у Опову присуствовали су представници из Орловата, Томашевца, Уздина, Фаркаждина, Идвора, Ченте, Сакула, Баранде и Опова, односно представници удружења пољопривредних газдинстава, јавних установа и локалних самоуправа. Учесници пројекта у склопу Стратегије руралног развоја 2020-2023. предложили су 40 пројеката.

-Ови пројекти би требали да се реализују у наредне три године. Њихова укупна вредност је 21.100.000 динара. За наших девет села ово је озбиљна цифра. Ако будемо успели све ово да релизујемо подићи ће се капацитети свих организација, квалитет туристичких услуга биће на вишем ниву, као и пољопривреде и наравно инфраструктуре на подручју Потамишја, рекао је координатор пројекта и заступник Локалне акционе групе „Партнерство за Потамишје“, Дејан Вицков.

Током презентације разговарало се о сваком предлогу пројекта, могућностима, циљевима и потенцијалним резултатима. Сем тога, речено је да ће пројектни тим Локалне акционе групе „Парнерство за Потамишје“ помагати реализацију пројеката. Ипак, акценат је стављен на едукацију свих учесника Стратегије у смислу обуке у вођењу организација, писању и имплементацији пројеката и организацији студијских путовања како би се видели примери добре пркасе.

ЛАГ „Партнерство за Потамишје“ простире се на 536,7 квадратна километра и обухвата девет насеља са 18.060 становника из три локалне самоуправе. На територији града Зрењанина то су Томашевац, Орловат, Фаркаждин и Чента, општини Ковачица припадају Уздин и Идвор, а општини Опово – Сакуле, Баранда и Опово.

Јасна Бајшански

Фото: ЛАГ „Партнерство за Потамишје“