Насловна ВЕСТИ2 Опрез у заштити брескве и нектарине

Опрез у заштити брескве и нектарине

19

На подручју Србије, брескве и нектарине се налазе у различитим фазама развоја пупољака у зависности од региона, експозиције терена и сортимента. Сорте раних група зрења се налазе у фази од краја бубрења лисних пупољака до фазе зелени уски листићи видљиви. Сорте касних група зрења се налазе у фази  мировања и бубрења лисних пупољака.

У фази бубрења и отварања пупољака, може доћи до инфекције младих листова и цветних пупољака гљивом која проузрокује коврџавост листа брескве и нектарине – Taphrina deformans.

Услови који треба да се испуне да би се остварила инфекција овом гљивом су температуре ваздуха у опсегу 5-16°Ц и влажење ткива у трајању од минимум 12,5 часова. Према тренутној временској прогнози најављене су повољне температуре са малим изгледом за падавине. С обзиром да се падавине не могу локално прогнозирати са високом тачношћу на дужи временски период, препорука је да се на дневном нивоу прати временска прогноза и најава падавина. Такође, треба узети у обзир и друге изворе влажења попут магле, близине великих водених токова и друге, а који могу створити влажне услове неопходне за инфекцију. Основна стратегија у сузбијању овог економски најзначајнијег обољења брескве и нектарине на нашем производном подручју је примена превентивних хемијских мера заштите јер гљива која проузрокује болест не врши секундарне инфекције.

Препоручује се преглед биљака ради утврђивање фазе развоја као и праћење временске прогнозе на дневном нивоу. У случају најаве падавина, препорука је спровођење превентивног фунгицидног третмана.

Код сорти где се утврди почетак бубрења пупољака препоручује се примена неког од регистрованих препарата на бази бакра:

Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.Код сорти где се утврди присуство “зелене тачке” или “зелених уских листића” препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%, Agrociram (ciram) 0,25-0,35%, Diziram 76 WG (ciram) 0,3%, Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) 0,075%.