Насловна ВЕСТИ РФВ: Дугорочни кредити за ликвидност, камата 1 одсто

РФВ: Дугорочни кредити за ликвидност, камата 1 одсто

12


Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине расписао је Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења последица проузрокованих пандемијом ковид-19, субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.
Кредити су намењени за ликвидност и набавку обртних средстава у отежаним економским условима изазваним пандемијом ковид-19. Право учешћа на конкурсу имају предузетници и правна лица која су разврстана као микро- или мало правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Корисник кредита је дужан да у периоду од 15. марта 2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење не смањује број запослених више од 10 одсто, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за периoд који се завршава у наведеном временском оквиру.
Износ кредита мора бити у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, а не више од 50 одсто пословних прихода исказаних у последњем предатом финансијском извештају, односно до 50 одсто оствареног промета код пословних банака у 2019. години за предузетнике који се паушално опорезују.
Минимални износ кредита може бити 1.000.000 динара, највиши износ за предузетнике и микро правна лица до 5.000.000 динара, а за мала правна лица до 10.000.000 динара.
Годишња каматна стопа је три одсто, од чега је један одсто на терет корисника кредита, а два одсто рефундира Покрајински секретаријат за финансије. Рок враћања кредита је до 36 месеци, у оквиру којих је обухваћен грејс период до 12 месеци. У грејс периоду месечно се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе. Ануитети се обрачунавају и плаћају месечно.
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију, а најкасније до 10.децембра 2020. године.
Ј. Б.