Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Садимо је где јој место није

Садимо је где јој место није

ЗАШТО ЈЕ КАЈСИЈА ДЕФИЦИТАРНА У СРБИЈИ

37

Кајсија је једна од најосетљивијих воћних врста на зимске и пролећне мразеве у цветању и прецветавању. Упркос тој чињеници, видимо доста засада кајсије у равничарским деловима Војводине, што је ризично и неоправдано.

Нове плантаже треба подизати у одговарајућим агроеколошким условима, никако на надморским висинама испод 170 метара. Фрушка гора и Подунавље позказали су се као најбољи региони за производњу кајсије.

Кајсија заузима око 5.800 хектара наших воћњака, што Србију позиционира на осмо место у Европи по површинама под овом воћном врстом. Међутим, с  приносом од око седам тона по хектару падамо на тринаесто место, а  производња кајсије нам из године у годину доживљава велике осцилације. Зашто?

Варирање производње условљено је већим бројем фактора. Најчешће је реч о утицају ниских зимских температура и позних пролећних мразева, о појави изненадног сушења кајсије због напада монилије и бактерија, изостанку наводњавања, погрешном избору сортимента и неповољним агроеколошким условима за производњу кајсије. Ако додамо и сушење стабала услед апоплексије, која демотивише воћаре у опредељењу за гајење ове воћне врсте, долазимо до одговора на питање зашто је кајсија дефицитарна воћна врста у Србији.

Како продужити век стаблима и …

Поред брескве, кајсија је једна од најосетљивијих воћних врста на ниске температуре, на зимске и пролећне мразеве у цветању и прецветавању. Упркос тој чињеници, видимо доста засада кајсије у равничарским деловима Војводине, што је ризично и неоправдано. Ипак, кајсија се највише гаји у Подунављу и околини Чачка. Посматрано по општинама, далеко највеће површине под кајсијама налазе се у Гроцкој, затим у Чачку, Смедереву, Зрењанину и Суботици. Добро је што у последње време ничу нове плантаже на Фрушкој гори и поред Дунава, јер су то рејони погодни за производњу кајсије.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us