Насловна ВЕСТИ Управа за заштиту биља: Подношење електронских захтева

Управа за заштиту биља: Подношење електронских захтева

37

Управа за заштиту биља, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила је подношење електронских захтева на Порталу еУправа, у делу Привреда-Услуге-Пољопривреда-Заштита биља, и то за услуге:

– Признавање регистрације средстава за заштиту биља

– Измена решења о признавању регистрације средстава за заштиту биља

– Укидање решења о признавању регистрације средстава за заштиту биља

– Упис у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива

– Промена података у Регистру произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива

– Упис и брисање појединих делатности/објеката из Регистра произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива

– Брисање у потпуности из Регистра произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива

– Упис у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

– Промена података у Регистру произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

– Брисање из Регистра произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

– Упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља

– Промена података у Регистру дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља

– Брисање из Регистра дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља

– Упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

– Промена података уписаних у регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља

– Брисање из регистра дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља

– Упис у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

– Промена података у Регистру средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

– Брисање из Регистра средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

– Упис у Фиторегистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката

– Промена података у Фиторегистру произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката

– Брисање из Фиторегистра произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката

Да би пољопривредници користили услуге Управе за заштиту биља, неопходно је да се региструју и пријаве путем портала еУправа.

Извор Управа за заштиту биља

Линк: www.uzb.minpolj.gov.rs/