Насловна ВЕСТИ Заштита брескве пре падавина

Заштита брескве пре падавина

35

На подручју Новог Сада касностасне сорте бресака и нектарина се налазе у фази обојавање скоро завршено (ББЦХ 85).

– У фазама сазревања и у условима повећане валажности плодови су осетљиви на инфекцију од стране гљива различитих врста проузроковача трулежи (Monilinia spp.) – кажу у Регионалном центру „Нови Сад“ Прогнозно-извештајне службе заштите биља.

С обзиром да се почетком следеће недеље најављују падавине које могу створити повољне услове за инфекцију, произвођачима се у циљу заштите плодова препоручује примена неког од наведених фунгицида: Akord (tebukonazol) у количини 0,75 л/ха (каренца 7 дана) или Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) у количини 0,5 л/ха (каренца 7 дана) или Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) у концентрацији 0,1% (каренца 7 дана) или Signum (boskalid+piraklostrobin) у количини 0,562-0,75 кг/ха (каренца 7 дана) или Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) у количини 0,8-1 кг/ха (каренца 14 дана) или Flux (fludioksonil) у количини 1 л/ха (каренца 7 дана) или Geoxe 50 WG (fludioksonil) у количини 0,4-0,45 кг/ха (каренца 3 дана) или Image (piraklostrobin) у количини 0,4-0,6 л/ха (каренца 7 дана).

У засадима у којима је берба у току или се очекује у наредних неколико дана не примењивати хемијске мере заштите, подсећају у РЦ „Нови Сад“ и напомињу како приликом спровођења хемијских мера заштите строго треба одити рачуна о каренци примењеног препарата!

Фото: Прогнозно-извештајна служба заштите биља