Насловна ВЕСТИ2 Здравствено стање усева уљане репице

Здравствено стање усева уљане репице

47

На подручју Србије, усеви уљане репице се у зависности од рока сетве и примењених агротехничких мера налазе у фази од пет до девет и више листова развијено (ББЦХ 15-19).

Визуелним прегледом усева регистровано је присуство симптома суве трулежи уљане репице –Phoma lingam на до 10% биљака. Симптоми су присутни на доњим (најстаријим) листовима у виду сивих округлих пега у оквиру којих се формирају плодоносна тела гљиве – пикниди са пикноспорама које се унутар усева разносе кишним капима и ветром.

С обзиром да се тренутни ниво симптома суве трулежи налази испод прага штетности, који према ЕППО стандарду ПП 2/8(1) износи 35-40% заражених биљака, мере заштите се не препоручују.

Визуелним прегледом усева само на малом броју парцела региструје се присуство лисних ваши – Aphididae, и то у веома ниском интензитету напада. Поред директних штета које проузрокују својом исхраном тј. сисањем биљних сокова, лисне ваши су много значајније као преносиоци фитопатогених вируса. Временски услови током новембра нису погодовали развоју ових штеточина. Током ове јесени, ризик од настанка штета и трансмисије вируса вашима у усевима уљане репице постојао је само у усевима из најранијих рокова сетве где су и препоручене мере заштите (види препоруку).

Имајући у виду да се тренутни ниво присуство ваши региструје испод прага штетности, који према ЕППО стандарду ПП 2/8(1) у овим фазама развоја усева износи 20% инфестираних биљака, мере заштите се не препоручују.

На појединим парцелама под уљаном репицом регистровано је присуство активних рупа од глодара. Произвођачима се препоручују редовни обиласци усева ради регистровања присуства активних рупа од ових штеточина, и уколико се уочи преко 10 активних рупа по хектару препоручују се мере заштите применом регистрованих родентицида у виду готових мамака. Приликом њихове поставке, треба их затрпати како не би дошло до тровања дивљачи.

Извор: Прогнозно-извештајна служба заштите биља