Насловна ТЕМЕ ГЉИВЕ Зли гости пошаст за домаће биљке

Зли гости пошаст за домаће биљке

АЛОХТОНЕ „УВЕЗЕНЕ“ ИНВАЗИВНЕ ГЉИВЕ

21

Стране инвазивне врсте које уништавају станишта домаћих биљака представљају други најзначајнији узрок губитка биолошке разноврсности у свету.

Процењује се да и до 10 одсто од око 300.000 у свету познатих врста виших биљака може постати инвазивно, уношењем у нове екосистеме.

Стране инвазивне врсте данас постају све већи еколошки и социо-економски проблем у свету. Ове врсте имају изразито негативан утицај у природи, доводећи до поремећаја природне равнотеже у многим екосистемима, услед чега се бројне аутохтоне врсте могу наћи у опасности од изумирања.

Шта су то стране инвазивне врсте? 

Страна (алохтона, ненативна, незавичајна, егзотична, интродукована, унесена) биљна је врста која природно не живи на одређеном подручју, него је у њега доспела или може доспети тако што ју је човек унео намерно или ненамерно. Уколико насељавање стране врсте негативно утиче на биолошку разноврсност, здравље људи или причињава економску штету на подручју на које је унесена, тада ту врсту сматрамо инвазивном. Припадају свим већим таксономским групама и обухватају вирусе, гљиве, алге, маховине, папрати, више биљке, бескичмењаке, рибе, водоземце, гмизавце, птице и сисаре. Унутар свих ових група налазе се бројне врсте које имају потенцијал да постану инвазивне у неком екосистему и негативно утичу на аутохтони биодиверзитет. Уз уништење станишта, стране инвазивне врсте представљају други најзначајнији узрок губитка биолошке разноврсности у свету. Процењује се да и до 10 одсто од око 300.000 у свету познатих врста виших биљака може постати инвазивно уношењем у нове екосистеме.

Опасност  за економију, екологију и здравље

Иако је проблем инвазивних врста постојао и раније, практично од када постоје миграције људи, трговина и транспорт, овај је проблем постао посебно изражен у двадесетом и двадесет првом веку. Последица је убрзаног раста и ширења трговине, транспорта и путовања, а оно што је нужно следило јесте ширење многих врста широм планете и снажан раст броја врста унесених у нове регије.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us