Насловна ВЕСТИ Инђија расписала Јавни позив за изградњу објеката за прераду пољопривредних производа

Инђија расписала Јавни позив за изградњу објеката за прераду пољопривредних производа

21


У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија за 2022. годину расписан је Јавни позив за изградњу/опремање објеката за прераду пољопривредних производа на територији општине Инђија у овој години.
Предмет јавног позива је додела подстицајних средстава из буџета општине Инђија, кроз реализацију наведене мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија.
Укупна средства која ће бити додељена по Јавном позову износе 5.800.000 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2022. годину, а намењена су за подстицаје: Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралном подручју.
Право учешћа има: предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге.
Подстицајна средства која су наменска и бесповратна додељују се у максималном износу до 50 одсто прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а. Максимални износ подстицајних средстава за инвестиције у оквиру мере је 1.000.000 динара. Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје је 15.12. 2022. године.
Извор. Војводина уживо
Фото: Pixabay