Насловна ВЕСТИ Ко користи средства ИПАРД-а за сеоски туризам

Ко користи средства ИПАРД-а за сеоски туризам

14

До краја септембра ове године отворен је јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја из ИПАРД фонда за инвестиције у области туризма у руралним подручјима, односно диверзификацију пољопривредних активности.

Неки од услова који подносиоци захтева морају испунити је да укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које има на територији Републике Србије, није већи од 30.  Такође, да подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији Београдског региона, Региона Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије, односно Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој.

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

-физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;

-предузетник

-привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

А један од основних услова је да се инвестиција налази у руралном подручју. Често се међу потенцијалним инвеститорима јавља недоумица око тога да ли место у којем су планирали улагања припада руралном подручју па стога доносимо списак насељених места из којег се може видети да ли је место инвестиције прихватљиво за ИПАРД или није. Наиме, на списку се налазе насељена места која припадају урбаном подручју тако да су сва насеља која нису наведена прихватљива и у њима се могу градити или адаптирати туристички објекти.

Ј. Б.