Насловна ВЕСТИ Неготин: Трулеж плода у засадима јабуке

Неготин: Трулеж плода у засадима јабуке

34

На подручју деловања Регионалног центра Прогнозно-извештајне службе заштите биља Неготин, визуелним прегледом засада јабуке, регистровано је присуство плодова са симптомима трулежи плода јабучастог воћа – Monilia fructigena. Симптоми су регистровани у воћњацима где није примењена адекватна хемијска заштита и агротехника.

Плодови воћака могу бити заражени од заметања до бербе, а касније и у складишту. На оболелим плодовима јављају се светло смеђе пеге које се брзо проширују, а ткиво у оквиру пега трули. Затим читав плод почиње да трули, смежурава се, суши и мумифицира. Тако мумифицирани плодови остају у крошњи или опадну на земљу и у њима гљива презимљава. Наредног пролећа или лета, при повољној влажности, на површини ових плодова формирају се конидије које врше инфекцију. Зараза плодова се најчешће ствара на местима оштећења која су настала деловањем инсеката, града и других механичких оштећења.

У циљу сузбијања овог патогена превентивне мере контроле су:

-сакупљање и уништавање инфицираних плодова,

-сузбијање инсеката у циљу спречавања оштећења плодова,

-одстрањивање и спаљивање сувих грана,

-адекватна резидба у циљу боље проветрености круне.

Такође, у циљу смањења инфективног потенцијала овог патогена у наредној вегетацији, препоручују се и хемијске мере заштите неким од регистрованих препарата на бази бакра, када опадне минимум 70 одсто лишћа, као и након резидбе. У току вегетације, у циљу спречавања појаве трулежи у складиштима, у фазама сазревања плодова, препоручује се спровођење мера заштите неким од регистрованих фунгицида за ту намену.