Насловна РАЗНО Прва акредитована лабораторија за испитивања земљишта у четири округа

Прва акредитована лабораторија за испитивања земљишта у четири округа

96

При Пољопривредној саветодавно стручној служби Ужице почела је са радом прва акредитована лабораторија за испитивање квалитета земљишта у четири округа, Златиборски, Моравички, Колубарски и Мачвански. Ова лабораторија ради већ неколико година, али је тек недавно у потпуности испунила услове и добила сертификат као потврду да су  њена опрема и рад  усклађени  са захтевима међународног стандарда ISO / IEC 17025:2017 који „регулише“ ову област.

Према решењу Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде Републике Србије, ова лаборатоприја  може да ради испитивања основних параметара контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта.

-Ако произвођач изврши анализу земљишта у акредитованој лабораторији и поступа по препоруци из резултата анализе велики је гарант да ће успети у својој производњи. Ретка су идеална земљишта за пољопривредну производњу, у већини случајева земљишта су сиромашна у одређеним хранљивим материјама па их треба надоместити. Из тих разлога је наша служба опремљена лабораторијом која може велики број тих захтева да испуни – каже директор Пољопривредно стручне службе Ужице Љубодраг Пантелић.

У овој акредитованој лабораторији ради се осам врста анализа земљишта, којима се одређује pH у H 2 О и pH у KCl, као и  садржај калцијума, хумуса, азота, фосфора, калијума и влаге у испитиваном узорку земљишта.  Законска обавеза пољопривредних произвођача је иначе, да најмање једном у четири године ураде хемијску анализу земљишта, како би могли да конкуришу за субвенције на локалном и националном нивоу.

-За тачност анализе земљишта од великог значаја су време и начин узимања узорака на терену. Саветодавци наше службе редовно едукују произвођаче на који начин и у које време се може правилно узорковати земљишта за хемијску анализу. По урађеној анализи ради се обрада података на основу које се сачињава препорука и предлажу количине оплемењивача пољопривредног земљишта, употреба органских материја и минералних материја, као и количине и време примена- каже Пантелић.

Према речима агронома, од квалитета земљишта умногоме зависи приноси, а његова редовна анализа значајна је не само за воћарску, већ и за ратарску и повртарску производњу.

-Гајене културе адекватно обезбеђене хранивима боље подносе стресне услове, отпорније су на болести и штеточине, а боље подносе мраз и сушу него оне које нису. Адекватно исхрањене биљке лакше се регенеришу након повреда, кошења, мраза или напада болести и штеточина. Правовременом применом препоручене врсте и количине хранива омогућиће се биљци континуиран раст и развој, чиме ће произвођач смањити трошкове репроматеријала и постићи боље финансијске резултате за своје пољопривредно газдинство- каже Пантелић.

Пољопривредницима  је остављено на вољу да сами одаберу лабораторију у којој ће  радити анализу земљишта, али је препорука да то учине у акредитованим лабораторијама,  првенстено због тачности испитивања.

-Земљиште представља један од најважнијих ресурса у производњи хране, али се на нашим просторима само делимично правилно искоришћава.Код нас је највећим делом заступљено  стихијски неправилно ђубрење, на основу ‘искуства’,  без икаквих предходних анализа. Таквим начином коришћења ђубрива не само да се постижу лоши резултати у пољопривредној производњи већ је земљиште подложно деградирању и загађењу.То  доводи до смањења способноси земљишта да изврши своју улогу као средина за гајење биљака, као регулатор водног режима и као филтер значајан за очување животне средине. Мањи приноси у производњи дају мање финансијске резултате чиме финансијска моћ појединца и друштва слаби- каже руководилац квалитета групе за лабораторијско испитивање ПССС Ужице Ана Ђоковић

Жељко Дулановић