Насловна РАЗНО Шта треба знати да би се земљиште квалитетно припрeмило за сетву

Шта треба знати да би се земљиште квалитетно припрeмило за сетву

130

Овогодишњу сушу пољопривредници су добро запамтили. А како једно зло никада не иде само, вишеструко скупљи репроматеријал, лош род и откупне цене које не прате цене инпута карактеристике су ове производне године. Кишу која пада последњих дана жедна земља једва је дочекала. Стручњаци кажу да су се стекли услови за јесењу сетву. А да би семе проклијало и израсло у здраву биљку потребни су знање и вештине, односно квалитетна предсетвна припрема земљишта. Одговоре на постављена питања дао је Владимир Вишацки, стручњак за пољопривредну механизацију.

1.Како се постиже квалитетна председтвена припрема са аспекта одабира и припреме машина?

Квалитетна предсетвена припрема земљишта је формирање растреситог сетвеног слоја земљишта који ће омогућити олакшано ницање биљке услед мале запреминске масе земљишта -300 до 800 кг/м3 и повећаног садржаја ваздуха. Са друге стране, слој испод семена не би требало обрађивати будући да ће се на тај начин прекида присуство влаге која се пење капиларно из дубљих слојева. Растресањем овог слоја додатно се губи влага. Повећана брзина кретања од преко 10 км/х доводи до бољег растресања сетвеног слоја. У пракси се користе најчешће сетвоспремачи док се средње тешке и тешке дрљаче вратиле у употребу код тежих земљишта. Ротационе дрљаче скоро да и нису у употреби, а могу веома квалитетно припремити земљиште лошијег квалитета које је ређе обрађивано и са доста жетвених остатака какво је најчешће државно земшиште узето у закуп. Вероватно да ротациону дрљачу има смисла највише користити као машину за предсетвену прирпрему код средње тешких и тешких земљишта док сетвоспремач користити код лаких земљишта. Главна водиља при предсетвеној припреми јесте захтеви културе која се сеје однсоно димензија семена.

2.Како подесити прикључну машину у зависности од врсте производње (ратарство, повртарство),  типа земљишта и актуелних климатских услова?

У зависности од димензија семена врши се подешавање радне дубине. Карактеристично је повртарство где се сусрећемо са изузетно ситним димензијама семена док је нешто повољнија ситуација код ратарских култура. Свакако да је за ситнија семена потребно формирати фино уситњен сетвени слој и обавити сетву на дубини до 0,02 цм. То се најчешће ради у више прохода код лаких земљишта помоћу сетвоспремача. Кот тежих земљишта се користи ротациона дрљача будући да је ротациона ситнилица показала све негативне ефекте анализирајући енергетске параметре рада и учинак.  У ратарству је ситуација олакшана код неких усева али не и код уљане репице и шећерне репе. Посебно због недостатка влаге у јесен, фармери све теже испуњавају захтеве за све актуелнију уљану репицу. Редукована обрада је почела да се примењује на површинама у Војводини управо због проблема око формирања фино мрвичасте структуре земљишта са малом дубином.  

3.На основу чега се врши одабир радних органа за растресање, разбијање грудви и мешање сетвеног слоја?

Подешавање радних елемената сетвоспремача се своди на одабир радних мотичица где ће се код тежих земљишта и више закоровљених одабрати шира радна мотичица облика пачији кљун димензија радног дела од 3 до 10 цм односно ужих длетастих мотичица у случају када се ради о лакшим типовима земљишта (мање запреминске масе, мање од 1200 кг/ м3). За тежа земљишта потребно је евентуално додати двоструке носаче С опруга јер у задње време брзине кретања при предсетвеној припреми прелазе 10 км/х. Вертикалне носаче или вертикалне С односно П опруге користити само у случајевима лаког земљишта или евентуално за птоебе плитке површинске припреме за ситна семена. Коришћењем удвојених погонских точкова где притисци у пнеуматицима не прелазе 1,2 или 1,5 бар (у зависности од профила пнеуматика), омогућују да се умањи ефекат зоналног сабијања. Набавком комбиноване машине која се сатоји од ротационе дрљаче и сејалице, значајно решава проблем на тежим земљиштима. То је посебно изражен проблем код државног земљишта у закупу где се затиче ситуација да је земљиште сабијено, необрађено и са доста жетвених остатака на површини. Такође је потребно извршити сетву у веома кратком року будући да су агротехнички рокови за примену основне обраде земљишта прошли. Приликом рада са ротационом ситнилицом могуће је подесити нижи број обртаја мотора приликом коришћења економичног подешавања прикључног вратила трактора што ће значајно умањити потрошњу горива. Број обртаја ротационе ситнилице је сразмеран брзини кретња трактора.

4.Шта је важно знати код њиховог подешавања?

Машина мора бити постављена хоризонтално односно паралелно са површином земљишта. То се постиже уколико се код сетвоспремача горња упорна полуга – горња веза, топлинк, подеси тако да рам за прикопчавање у 3 тачке стоји нормално у односу на површину земљишта. Затим се задњим решеткастим ваљком додатно поравнава сетвоспремач односно комбинацијом ова два начина се изврши фино подешавање. Сетвоспремач је добро подешен када је дубина предњих и задњих мотичица иста. При набавци сетвоспремача препоручљив је онај сетвоспремач чије су секције прикопчане за носећи раму у једној тачки. То је од круцијелног значаја када се ради о сетвоспремачима већег радног завата, 4,5 м и веће. Потребно је кретати се већим брзинама, бар 8 км/х како ефекат уситњавања не би изостао. Приликом подешавања дрљаче са правим клиновима, рам за прикопчавање мора затварати туп позитиван угао у односу на земљиште. То значи да је топ линк значајно продужен, а рам се на задњем делу ослања на секције дрљаче. Код лакших земљишта се користе лаке и евентуално средње тешке дрљаче (за веће брзине кретања) док се код тежих земљишта користе тешке дрљаче са дужим клиновима од бар 0,2 м распоређених у мрежи заротираној под углом од око 45 степени. Препорука је опремити тешку дрљачу са решеткастим ваљцима.

5.Колико је важна улога нове механизације (погонске и прикључне) у побољшању квалитета обраде земље, уштеде и са становишта екологије?

Редукована обрада се примењује на неким али не и свим културама. Попримила је ново обележје вертикалне обраде земљишта како би се задовољили аспекти заштите животне средине, решавања проблема сабијања земљишта и повећања садржаја органске материје. Вертикална обрада земљишта са посебним освртом на менаџмент жетвених остатака доводи до два битна момента. Први је то што се растурају сабијени слојеви земљишта што је све присутније услед коришћења тешких трактора и широко захватних машина. Друго, заостали жетвени остаци представљају својеврнтан вид изолације земљшита са задатком спречавање ерозије, претераног загревања и велике евапорације, чување влаге. Нови начин захтева нови концепт заштите биља односно борбе против коровских биљака. За импелемнтацију овог новог концепта потребно је више година.

6.Каква је по том питању ситуација у Србији?

Иако тешко прихватају нови концепт вертикалне обраде земљишта, искуства су таква да они пољопрвиедници који су то пробали, сада категоричи одбацују употребу плуга. Значајно смањење потрошње горива које се креће од 12,24% до преко 32% и већи учинак за бар 38% до преко 60%, изузетно позитивно утиче на значајно повећање газдинстава која користе овај нови концепт производње. Међутим, око 22% пољопрвиедника је изјавило да је тај систем у потпуности погрешан јер нису пронашли одговарајућу технологију сузбијања корова. За постизање позитивних резултат потребно је примењивати овај нови концепт од минимум 3 а најбоље 5 година како би се регистровали конкретни резултати. Још увек имамо проблема са конзервирањем летње влаге јер фармери не практикују да остављају жетвене остатке на површини због визуелног изгледа. Управо слој жетвених остатака на повшини земљишта служи као изолација за претерано загревање земљишта и прекомерни губитак влаге.

Пише: Јасна Бајшански