Насловна ВЕСТИ
38

Ниш: Поново процветала вишња

Визуелним прегледом засада вишње  у Нишавском округу запажена је ретровегетација у засадима где нису спроведене адекватне мере заштите воћа током вегетације.

Забележено је одсуство лисне масе која је у периоду након бербе плодова почела да опада као последица високе инфекције проузроковача мрке пегавости листа вишње – Blumeriella jaapii. Пропусти у третману, неадекватан избор и време примене фунгицида утицали су на превремену дефолијацију ове коштичаве воћне врсте, а сада временски услови доприносе појави ретровегетације, односно бубрењу пупољака, расту нове лисне масе и цветању.

Ако је активација таквих пупољака изразито велика, то се може лоше одразити на идућу вегетацију, јер су они изгубљени за следећу годину. Наравно да се велики део пупољака неће активирати и воћке ће успркос јесењем цветању следеће године дати род.

Оваква стабла воћа изузетно губе на кондицији и врло ће неспремно дочекати предстојеће мировање, а што ће се одразити на почетак кретања вегетације у следећој години.

Такође, један од могућих разлога цветању воћака у јесен је и неадекватна летња резидба, којој треба приступити правовремено и крајње опрезно, посебно из разлога што и диференцијација цветних пупољака креће у летним месецима кад се и обавља летња резидба.

Летња резидба воћака, међуредна обрада, сузбијање корова, само су неке од агротехничких мера које је требало применити након бербе, како би засади били обезбеђени за предстојећи зимски период, иначе, стабла неспремна дочекују зиму и подложнија су измрзавању.

Стручњаци Регионаланог центра Прогнозна-извештајне службе заштите биља Ниш препоручују произвођачима вишње је да у следећем периоду обиђу своје засаде, прегледају стабла и констатују да ли постоји присутна ретровегетација. Преглед треба извршити јер ће даље мере неге зависити од садашњег стања засада. У случају присутне ретровегетације таквим воћкама је потребна додатна нега, а једна од првих мера, која предстоји је и јесење-зимско ђубрење НПК ђубривима с вишом концентрацијом фосфора и калијума.

Такође, биће потребно да се у рано пролеће пред почетак вегетације извршти интензивнија резидба оваквих воћака како би се оне што боље опоравиле од стреса изаваног ретровегетацијом, а у циљу успостављања физиолошке равнотеже између раста и родности.

J. Б.