Насловна ТЕМЕ ПОВРЋЕ Бела рђа рена – Albugo candida

Бела рђа рена – Albugo candida

84

Albugo candida, проузроковач беле рђе се јавља на биљкама из породице крсташица. Код нас се јавља на купусу, карфиолу, кељу, рену и ротквици, али не наноси веће економске штете осим у семенској производњи.

С обзиром на то да се на територији Регионалног центра Прогнозно-извештајне службе заштите биља Шабац повећава број парцела на којима се сади рен, тако се и ова болест све чешће јавља. За сада се присуство симптома беле рђе у усеву рена региструје на малом броју парцела и то на онима које се интензивно заливају, у ниском интензитету напада.

Ова гљива се развија на свим надземним деловима биљке: на листу, младом стаблу и цветним деловима. На зараженим биљним деловима се, појединачно или у групама, јављају симптоми у виду пликова или пустула. Пустуле се развијају испод епидермиса и услед формирања спорангија долази до потискивања епидермиса и до његовог испупчавања. Услед притиска конидија у сорусу, епидермис пуца и долази до ослобађања беле прашне масе сачињене од спора ове гљиве, због чега је болест добила назив “бела рђа“. Највеће штете настају на семенском усеву, нарочито уколико дође до системичне заразе цветне дршке и осталих делова цвета. Цветна дршка се увија, деформише и хипертрофира. Услед присуства болести на зараженим цвастима цветови остају стерили, а уколико дође до формирања зрна она су штура. На нападнутим цветним деловима видљиви су бели соруси.

На рену, симптоми болести јављају се на круни, розети, корену и листу. Ако се инфекција јави рано, захвата и изданке, системично се шири, па се јављају пустуле на свим надземним деловима. Услед великог броја пустула на листовима долази до њиховог сушења. Бела рђа је облигатни паразит. У природи, ова гљива се одржава у облику ооспора или као мицелија у живим биљним деловима, на рену и коровској биљци хоћу-нећу.

Развоју и ширењу ове болести више погодују влажно и хладно, него суво и топло време. У циљу сузбијања овог патогена веома су важне превентивне мере које подразумевају заоравање заражених биљних остатака, сузбијање корова домаћина ове гљиве хоћу-нећу – Capsella bursa-pastoris, вишегодишњи плодоред, избегавање садње рена у близини купуса, уништавање лисне масе рена пре вађења корена, потапање резница рена воду на 44 степена у трајању од 10 минута. У случају појаве симптома беле рђе на листовима, према стандарду Европске организације за заштиту биља (EPPO) PP 2/7(1) у циљу заштите лисне масе, могу се применити хемијске мере заштите неким од фунгицида на бази активне материје металаксил.