Насловна САВЕТИ ČITAOCI PITAJU, MI ODGOVARAMO: Zaštita organskog voća i povrća

ČITAOCI PITAJU, MI ODGOVARAMO: Zaštita organskog voća i povrća

494

Naš čitalac dr Ilija Draganić iz Novog Sada zamolio je da mu preporučimo biopreparate za zaštitu voćaka i vinove loze od bolesti i štetočina. Pošto ova tema zanima mnoge voćare i vinogradare, kao i povrtare, potrudili smo se da pronađemo i „posložimo“ po grupama „industrijske“ preparate koji imaju dozvolu za zaštitu čak i u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. I, razume se, mogu se nabaviti u bolje snabdevenim poljoprivrednim apotekama.

Piše: Svetlana Mujanović

Preventiva po savesti, ostalo po zakonu

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji ne podrazumeva samo prostu zamenu pesticida iz konvencionalne poljoprivrede pesticidima koji su dozvoljeni u organskoj. U pitanju je kompleksan sistem kontrole štetnih organizama koji se oslanja pre svega na preventivne mere, kao i dozvoljene biološke mere, propisane zakonom i pravilnicima o organskoj proizvodnji. Cilj zaštite bilja u organskoj proizvodnji je održavanje nivoa štetnih organizama ispod praga ekonomske štetnosti.

U grupu bio-fungicida svrstani su preparati na bazi bakra, efikasni za zaštitu biljaka na početku i na kraju vegetacije. Sprečavaju razvoj gljiva prouzrokovača čađave krastavosti jabuke i kruške, plamenjače (na svim biljnim vrstama), raznih pegavosti. Dozvolu za zaštitu u organskoj proizvodnji imaju: Everest, Fungohem, Kocide 2000, Čemp flo, Kuprablau Z ultra VP, Blauvit, Funguran OH, Hidrokob 77, Vitra, Čemp DP, ( kod svih je bakar iz bakar hidroksida), Nordoks 75 VG, Kuprozin (kod oba je bakar iz bakar-oksida), Neoram 37,5 VG, Bakarni oksi-hlorid 50, Kuprokafaro 50 VP ( kod svih bakar je iz bakar-oksihlorida), Osihlor 35 VG (bakar je iz bakar-hidroksida i dodato mu je parafinsko ulje pa se, kao gotov preparat može koristiti i za zimsko prskanje), Bakarno ulje (bakar iz bakar-hidroksida i dodato mu je mineralno parafinsko ulje, gotov preparat za zimsko prskanje), Zimotoks (bakar iz bakar-oksihlorida plus mineralno ulje), Kuproking, Kuproksat (kod oba je bakar iz bakar sulfata trobaznog), Bordovska čorba 100 SC, Bordovska čorba S 20, Blu bordo, Kuperval (kod svih bakar iz bordovske čorbe).

Još neki biofungicidi

Slede biofungicidi na bazi sumpora, efikasni u zaštiti od pepelnica na svim gajenim biljkama, ali i grinja na vinovoj lozi jer deluju i parama. To su Kosavet 80 DF, Kosan VG, Kumulus DF, Mikrotiol special disperz, Tiovit džet 80 VG i Vetsul.

Limacid Pužomor pelet (na bazi gvožđe-fosfata) takođe može da se koristi u organskoj poljoprivredi.

Bioinsekticidi na bazi parafinskog ulja upotrebljavaju se za zimsko prskanje voćaka i vinove loze, a to su Galmin 80, Letol EC, Herbos belo ulje, Nitropol S, Oviteks, Galmin. U ovu grupu su svrstani i Ozonim trišul 1% ( na bazi azadiraktina) i Laser 240 EC ( aktivna materija spinosad).

U mikrobiološke biofungicide svrstano je pet preparata. To su Ekstrasol F, Baklomiks autum B, Erviks (kod sva tri a.m. Bacillus subtilis) i Poliversum (a. M. Pythium oligandrum), Vintek (a. M. Trichoderma).

Grupu biohemijskih insekticida čini samo jedan preparat – Timoreks gold (a. M. ulje čajnog drveta plus parafinsko ulje). Mikrobiološki bioinsekticidi su nešto brojniji, ima ih četiri, a to su Forej 48 B, Lepinoks plus, (a. M. jedn soj Bacillus-a), Karpovirusin evo 2 i Madeks tvin ( na bazi virusa).

Tu je i jedan mikrobiološki bioakaricid – Naturalis biogard.

Šta su bioinsekticidi

Mikrobiološki preparati koji se koriste u organskoj proizvodnji radi suzbijanja štetnih insekata mogu biti na bazi gljiva, bakterija, virusa. Tako je, na primer, mikrobiološki insekticid na bazi gljive Bauveria bassiana efikasan u suzbijanju vaši, grinja, tripsa, leptirastih vaši, gusenica, krompirove zlatice. Hife (vegetativni organi gljive) prodiru u telo insekata i oni ugibaju jer se gljive hrane njihovom unutrašnjošću. Kada insekt ugine ,njegova unutrašnjost je ispunjena njenom.

Gljiva Verticillium lecanii nalazi se u preparatima za suzbijanje biljnih vaši i bele leptiraste vaši.

Bakterija Bacillus thuringiensis, koju insekt unese u telo hraneći se listovima oprskane biljke, razara njihov crevni trakt. Preparati na bazi ove bakterije deluju na insekte koji se hrane grickanjem lista, prvenstveno gusenice raznih leptira i tvrdokrilaca. Posebno je efikasan u zaštiti od krompirove zlatice koja na njega ne može da razvija rezistentnost. Štetni insekti prestaju da se hrane jedan do dva dana po unošenju preparata, a za tri do pet dana uginu.

Spinozad nastaje fermentacijom aktinomicete Saccharopolysora spinosa (vrsta končaste bakterije), efikasan je protiv larvi krompirove zlatice, gusenica leptira, a manje efikasan u suzbijanju tripsa, biljnih vaši i stenica. Postoje preparati na bazi virusa granuloze koji deluju protiv larvi jabukinog smotavca.

Botanički insekticidi su na bazi biljnih ekstrakata. Prirodni ekstrakt iz semena biljke Azadirachta indica je azadirahtin. To je botanički insekticid delimično sistemičnog delovanja. Deluje kao repelent, regulator rasta, odbija i smanjuje ishranu insekata. Insekti koji ga unose grickanjem ili sisanjem posle nekoliko sati prestaju s ishranom, a kroz nekoliko dana ugibaju. Preparati na bazi ovog jedinjenja koriste se za suzbijanje biljnih vaši, tripsa, gusenice leptira, štitaste vaši, krompirove zlatice. Ekstrakt suvih cvetova biljke Chrysanthemum cinerariaefolium (buvač) je piretrin. Preparati na bazi piretrina deluju na vaši, tripse, gusenice, moljce. Piretrin počinje da deluje brzo ali se, izložen vazduhu i svetlosti, brzo i razlaže pa se prskanja moraju češće ponavljati.

Unapređivanje ekološke ravnoteže

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji, podsetićemo, bazira se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa sopstvenog imanja i zasniva se na agrotehničkim merama koje obnavljaju, održavaju i unapređuju ekološku ravnotežu. Suzbijanje bolesti, štetočina i korova je najveći problem s kojim se sreću proizvođači u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi.