Насловна ВЕСТИ1 Иницијатива добила одговор на иницијативу

Иницијатива добила одговор на иницијативу

406

Иницијатива за опстанак пољопривредника послала је допис Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у коме је тражила одговор на неколико питања. Из кабинета министарке добили су одговоре који су пред вама.

Поводом вашег дописа од 25. јануара 2024. године који сте доставили Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у којем захтевате хитно решавање проблема у даљем тексту таксативно ћемо предочити захтеве и објашњења истих:

  • Субвенционисани кредити  –

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку је објављен и ступио је на снагу у петак 2. фебруара. Правилник је исти као и претходне године и тренутно је у току поступак потписивања уговора између Министарства пољопривреде, Трезора и  комерцијалних банака, а након потписивања уговора, почетком следеће недеље се очекује расписивање јавног позива (понедељак 12. фебруар).

Напомињемо да Министарство субвенционише део камате на кредите за набавку животиња и хране за животиње, премију осигурања животиња, набавку семена, ђубрива, садног материјала и средства за заштиту биља, инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему.

  • Да се пронађе решење за отпис камата и дугова ПИО фонда-

 Министарство пољопривреде активно ради на овом проблему и у претходном периоду је одржан низ састанака са представницима ПИО фонда, Пореске управе и  Републичког фонда за здравствено осигурање. Величина дуга пољопривредника који нису измиривали своје обавезе износи 312 милијарди динара, док је дуг активних пољопривредних газдинстава у еАграру 119 милијарди, од чега је основица 52 милијарде, а остало чини камату. Како би се изашло у сусрет пољопривредним произвођачима и пронашло прихватљиво решење за решавање овог проблема тренутно се разматра могућност да се пољопривредницима одобри репрограм односно да им се одобри одлагање плаћања дугованог износа на рате, до 60 месеци, а пољопривреднику који буде редовно измиривао доспеле обавезе које су одложене, укључујући и своје редовне обавезе у складу са законом отписаће се 50% камате. Даље се разматра олакшица у смислу ослобађања додатних камата као и законског обезбеђења како би репрограм био омогућен.

  • Да се сателитско снимање уреди законски и имплементира са катастром непокретности.  Да се сторнирају сви налози инспекцијама и да се сва РПГ врате у активан статус, те да се пасивним газдинствима доставе пропусти због којих су убачени у пасиван статус

 – Сателитско снимање је већ уређено законски, Законом о националним инфраструктури геопросторних података. Могуће је коришћење помоћних алата који омогућавају брже спровођење контрола, али се добијени резултати пре предузимања било каквих мера контролишу према геопросторним подацима катастра. Министарство пољопривреде је сателитске снимке користило само за одређивање инспекцијске контроле након што су снимци показали супротно стање на терену у односу на пријављено у Регистру. Приликом доношења одлуке о одређивању пасивног статуса Управа за аграрна плаћања у обзир узима стање у Регистру пољопривредних газдинстава које је сам произвођач попунио као и инспекцијски записник који потврђује фактичко стање на терену. За донета решења по поступцима из 2023. године Управа за аграрна плаћања ни једно газдинство није ставила у пасиван статус. Управа за аграрна плаћања је издала 602 решења за пасиван статус која нису коначна и на која је дозвољено право жалбе у законом прописаном року те ће се посебно преиспитати сваки случај и у најкраћем року донети коначне одлуке о стављању у пасиван статус газдинстава.

  • Дати докле да се проблеми са парцелама реше и исправе, а ко није у могућности да исте обрише. Уколико након овога РПГ не уради неопходне радње, ставити га у пасиван статус – 

Напомињемо да ни једно пољопривредно газдинство није стављено у пасиван статус. Пољопривредни произвођачи су дужни да сваку промену података у свом РПГ доставе у прописаном року од 30 дана од настанка промене, па и овим путем позивамо све пољопривреднике да ажурирају стање својих регистара у РПГ.

Ивона Ранковић, Кабинет министра пољопривреде, шумарства и водопривреде