Насловна РАЗНО Kako da odaberete pravo mesto i izgradite dobar kozarnik

Kako da odaberete pravo mesto i izgradite dobar kozarnik

346

Objekti za smeštaj koza su u današnje vreme najčešće stari i nedovršeni objekti koji nisi pogodni za normalan uzgoj ovih životinja. Prilikom izgradnje kozarnika, prvo treba odabrati adekvatno mesto gradnje. Treba izbegavati udoline i polja sa visokim nivoom podzemnih voda, koje mogu izbiti na površinu i naneti štetu kozarnicima. U kozarnicima treba obezbediti dovod vode. Zbog pravca duvanja vetrova, duža strana kozarnika treba da bude u pravcu jugoistok ili istok. Ne preporučuje se da velike farme budu izgrađe u blizini naselja i puteva.

U kozarnicima je potrebno obezbediti povoljne klimatske uslove, takođe treba obezbediti čist i svež vazduh, da ne bi došlo do razvoja različitih bolesti. Nepoželjno je da u objektima hladan vazduh pada na životinje, zato se preporučuje da prozori budu postavljeni naizmenično jedan naspram drugog, da bi se izbegla promaja, a omogućila dobra ventilacija. Ventilacija kozarnika se vrši ugradnjom vertikalnih ventilacijskih kanala u obliku dimnjaka koji počinju na dnu tavanice, a završavaju 50cm iznad krova. U tom slučaju, provetravanje se vrši ulaskom čistog vazduha kroz prozore, dok kroz krovne otvore izlazi zagađen vazduh.

Temperatura u kozarniku ne treba da bude ni previše niska, ni previše visoka. Minimalna temperatura u toku zimskog perioda u kozarnicima, ne bi trebalo da bude niža od 7°C. Kozama najviše odgovara temperatura od 10 do 15°C, dok je za jarad najpovoljnija temperatura od 15 do 18°C. Temperature iznad 25°C dovode do smanjenja proizvodnje, a takođe nepovoljno utiču i na zdravstveno stanje životinja.

 Osvetljenje u objektima za smeštaj koza može biti prirodno i veštačko. Prirodno svetlo tj. dnevno svetlo se obezbeđuje izgradnjom velikog broja prozora, preko kojih će se vršiti i ventilacija. Površina prozora treba da bude veličine 20-og dela ukupne površine poda. Veštačko svetlo je pogodno zbog obavljanja muže, hranjenja koza, pomoći pri jarenju i sl. Jačina sijalica koje se koriste je od 40-60W i postavljaju se tako da jedna sijalica obezbedi površinu od 15-20m² poda.

Mnogo činioca utiče na povećanu vlažnost vazduha u staji. Jedan od najčešćih je veliki broj životinja na malom prostoru. Optimalna vlažnost vazduha u kozarniku bi trebala da bude od 60 do 70%, a ona se postiže ventilacijom. Optimalna temperatura vazduha u objektu, kod vezang sistema držanja koza je 18°C, dok je u slobodnom sistemu držanja 14°C.

Piše: Savetodavac stočarstva Kosovka Jakšić