Насловна ТЕМЕ ВИНОГРАД Kako ići u korak s ovim klimatskim uslovima

Kako ići u korak s ovim klimatskim uslovima

614

I ranijih godina bile su padavine visokog intenziteta u kratkom vremenskom periodu i nisu prouzrokovale velike probleme kao što je sada slučaj. Čovek je tome doprineo gradnjom različitih objekata na mestima na kojima to nije povoljno, neplanskom sečom šuma, gajenjem biljaka bez obraćanja pažnje na rejonizaciju, neracionalnim korišćenjem voda.

Ovo je razlog zbog kojeg se posebnu pažnja poklanja zemljištu kao celini. Zato je važno u obzir uzeti temu važnosti podzemnih voda i korišćenja vode u poljoprivredi uopšte, kao i njenog nadoknađivanja.

Važno je znati i da, sve i da smo bogatiji, ne možemo celu Srbiju pokriti sistemima za navodnjavanje jer vode nema dovoljno ni za piće, a sve će je manje biti, te je neracionalno korišćenje nedopustivo.

Održavanje poljoprivrednog zemljišta kvalitetnim tokom vremena sa obilnim padavinama može biti izazovno, ali postoje neke prakse koje mogu pomoći u smanjenju negativnih efekata kiša na zemljište. Evo nekoliko saveta:

Drenaža: Jedan od ključnih faktora za prevenciju vodenog zadržavanja na parceli je dobra drenaža. Uverite se da je vaše zemljište dobro drenirano, tako da višak vode može brzo oticati. To možete postići instaliranjem odgovarajućih drenažnih sistema, poput drenažnih kanala ili cevi, kako bi se smanjila erozija i poplave.

Konzervacijska obrada zemljišta: Primena konzervacijskih tehnika obrade zemljišta, kao što su ograničavanje obrade, zadržavanje ostataka useva i pokrivači tla, pomaže u očuvanju strukture zemljišta i smanjenju erozije. Ove tehnike pomažu u smanjenju ispiranja hranjivih materija i gubitka zemlje usled obilnih padavina.

Kombinacija kultura: Uzgojite kombinaciju biljaka sa različitim dubinama korena i brzinom rasta kako bi se povećala stabilnost tla. Duboko korenovani usevi, poput leguminoza, mogu doprineti boljoj strukturi zemljišta, dok brže rastuće biljke mogu pomoći u zaštiti površinskog sloja zemljišta.

Sistem navodnjavanja: Ako vaš region ima sezonske padavine, razmotrite postavljanje sistema za navodnjavanje koji će omogućiti kontrolisano snabdevanje vodom tokom sušnih perioda, umesto da se oslanjate samo na kišu.

Održavanje biljnih prekrivača: Biljni prekrivači, poput pokrivača od slame ili organskog mulča, mogu pomoći u zadržavanju vlage u zemljištu, smanjiti eroziju i smanjiti pritisak kapljica kiše na tlo.

Zabrana obrade mokrog tla: Pokušajte izbegavati obradu zemljišta kada je previše mokro. Rad na mokrom tlu može dovesti do kompakcije zemljišta i narušavanja njegove strukture.

Očuvanje prirodnih koridora: Održavanje prirodnih koridora i drvoreda oko vaše parcele može pomoći u usmeravanju i smanjenju protoka obilnih padavina, što smanjuje rizik od erozije.

Pravilno održavanje poljoprivrednog zemljišta uključuje dugoročno planiranje i kombinaciju različitih metoda kako bi se sačuvao njegov kvalitet, čak i tokom perioda sa obilnim kišama. Ključne tačke uspeha biljne proizvodnje su pravilno upravljanje vodom u zemljištu, pravilno upravljanje đubrivom u nadoknađivanju potreba gajenih biljaka i ključna uloga alternativnih sistema gajenja.

I. R.