Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Kako prihraniti jagodu na foliji

Kako prihraniti jagodu na foliji

197

Jagode koje se gaje na velikim površinama, na foliji, prihranjuju se najčešće kroz sistem za navodnjavanje, pri čemu se količina hranljivih elemenata određuje na osnovu planiranih prinosa i po unapred poznatoj tabeli. Kako da na malom posedu, u bašti ili okućnici jagoda koja se gaji na foliji ne gladuje, a da se hraniva ne rasipaju?

Ako i postoji sistem za navodnjavanje, on je funkcionalan, ali veoma jednostavan i retko kom domaćinu će se isplatiti da na njega montira složene i, za ovakvu proizvodnju skupe aparate, koji će u sistem ubaciti određene količine hraniva. Posebno kada se na istoj parceli gaji i voće i povrće, cvetnice, lekovito i začinsko bilje… U tom slučaju još uvek najpouzdanija je kanta za zalivanje.

Pre nego što se započne prihrana, valja znati kojim hranljivim elementima, u kojoj količini i u kojoj fenološkoj fazi razvoja treba jagodu prihraniti. Jedino što je uvek isto jeste činjenica da se za ovu namenu upotrebljavaju isključivo vodotopiva đubriva.Nauka je dokazala, a praksa potvrdila, da je osnovna količina ovih đubriva u prihrani od 0,1 do 0,15 procenata u odnosu na vodu, ili, 1 do 1,5 grama na litar vode, odnosno do 15 grama na kantu od 10 litara vode.

Ukupna količina đubriva, potrebna za ishranu, pre svega zavisi od rodnog potencijala biljaka. Treba znati da hektar jagode s uobičajenim prinosom od dvadesetak tona potroši oko 100 kg natrijuma, 75 kg fosfora, 140 kg kalijuma, 20 kg kalcijuma i 10 kg magnezijuma, računajući čiste elemente. Ali, u početku vegetacije jagodi treba najviše fosfora. Tako, u proleće treba koristiti đubriva s naglašenim sadržajem fosfora, tzv. startere NPK (10:35:10) jer ona treba da pojačavaju aktivnost korenovog sistema i primenjuju se jednom ili dva puta tokom 7 do 10 dana. S početkom porasta lisne mase njih valja zameniti đubrivima ujednačene formulacije, kao što je NPK 20:20:20 + mikroelementi, kako bi se razvila lisna masa, a na to najviše utiče azot. Kada počne cvetanje, valja preći na đubriva s većim procentom kalijuma, a manjim udelom ostalih hraniva, kao što je formulacija NPK 15:8:25 + 3,5 %.