Насловна ТЕМЕ ВИНОГРАД Kako se boriti protiv glodara i štetnih insekata na poljima?

Kako se boriti protiv glodara i štetnih insekata na poljima?

310

Poljoprivrednici na poljima vrlo često imaju velike probleme sa glodarima i štetnim insektima, a njihova brojnost može da predstavlja veliki izazov. Njihovom nesmetanom razvoju često pogoduju povoljni mikroklimatski uslovi. Poslednjih godina imamo sve toplija leta, jeseni i zime, što dovodi do njihovog prenamnožavanja i narušavanja prirodne ravnoteže. To za posledicu ima velike štete na poljoprivrednim usevima koje dovode do smanjenja prinosa i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Danas, po rečima Zorana Lazarova, savetodavca za ratarstvo u vranjskoj PSSS, postoje različiti pristupi u suzbijanju štetnih organizama, međutim, sve više se nameće potreba za primenom integralnog načina suzbijanja i kontrole štetnih organizama.

– Integralni pristup zaštite podrazumeva upotrebu preventivnih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera. Danas upotreba pesticida kao jedina alternativa i mogućnost u suzbijanju glodara i štetnih insekata nije prihvatljiva jer ne daje željene rezultate, a efekat zagađenja životne sredine i ljudi je često veliki – kaže Lazarov.

Preventivne mere

Preventivne mere imaju za cilj uklanjanje korovske vegetacije i biljnih ostataka koji često predstavljaju idelano stanište za razvoj velikog broja glodara i štetnih insekata. Potrebno je preduzeti sve mere čišćenja i održavanja opšte higijene oko proizvodnih polja, kako bi se maksimalno  redukovali uslovi za zadržavanje glodara.

– Monitoring podrazumeva praćenje i identifikaciju štetočina. Danas u integralnom konceptu suzbijanja štetočina predstavlja vodeću meru – ističe Lazarov i dodaje da zamke predstavljaju najstariju, ali istovremeno i najmanje primenjivanu meru u suzbijanju štetočina. Danas na tržištu postoje razne zamke čija upotreba uz primenu drugih mera daje zadovoljavajuće rezultate.

– Upotreba pesticida je najprimenjivanija mera u suzbijanju štetočina -tvrdi vranjski savetodavac. Međutim, zbog velike adaptivnosti i prilagodljivosti štetočina njihova upotreba često ne daje željene rezultate.

Biološke mere borbe predstavljaju prirodni mehanizam održavanja ravnoteže između korisnih i štetnih organizama. Danas zauzimaju značajno mesto u integralnom konceptu zaštite. Uvođenjem prirodnih neprijatelja štetočina (korisni insekti, ptice i prirodni neprijatelji glodara) može značajno pomoći u suzbijanju odnosno smanjenju brojnosti populacije glodara i štetnih insekata što će rezultirati manjim pritiskom na poljoprivrednu proizvodnju. Pravilna i redovna obrada zemljišta može pomoći u smanjenju populacije štetočina na taj način što otežava njihovo razmnožavanje i zadržavanje na određeno mesto.

Potražiti pomoć struke

Da bi se prilagodili klimatskim promenama potrebno je da poljoprivrednici planiraju proizvodnju u vidu dugoročnih strategija. To podrazumeva promenu vrste useva, otpornosti sorte ili hibrida kao i promenu datuma poljskih radova setve, žetve ili sadnje, primenu novih tehnika u očuvanju ili smanjenju vlage, sprečavanju uticaja temperaturnih ekstrema, primenom različitih sistema. Uključivanjem svih ovih aktivnosti i mera treba dugoročno gledano da ima za posledicu smanjenje broja glodara i štetnih insekata.

– Često poljoprivrednici mogu da dođu u bezizlaznu situaciju i da se suoče sa ozbiljnim problemima usled napada glodara i štetnih inskata. U takvim slučajevima poželjno je da potraže pomoć struke kako bi se dobio savet i podrška za upravljanje štetočinama – naglašava Lazarov i poručuje da je važno da ratari kombinuju različite metode i postupke kako bi se efikasno upravljalo štetnim organizmima i time sačuvala produktivnost na poljima, a rezultat rada u poljoprivredi bio isplativiji.

Teksti i foto: Gordana Nastić