Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Kako sprečiti opadanje plodova

Kako sprečiti opadanje plodova

470

Jedan od najvećih problema u proizvodnji jabuke, u godinama visokih prinosa, jeste opadanje plodova pre dostizanja odgovarajućeg stepena tehnološke zrelosti i predviđenog vremena berbe. To može da dovede do značajnih gubitaka prinosa. Sorta jabuke ajdared veoma je podložna ovoj pojavi. Zašto opadaju nesazreli plodovi i kako to sprečiti?

dr Zoran Keserović

Smatra se da je delovanje endogenog etilena glavni razlog za opadanje plodova. Toplo vreme pred berbu, suša, oštećenja lišća usled napada insekata ili bolesti, podstiču opadanje. Danas su proizvođačima za kontrolu opadanja plodova dostupni preparati na bazi α-naftil-sirćetne kiseline (NAA) i amino-etoksivinilglicina (AVG).

Prskanje pre nego što počne opadanje

Amino-etoksivinilglicin je aminokiselina koja se prirodno nalazi u biljkama, a inhibitor je sinteze etilena. Ona pokreće mnoge reakcije kod biljaka: povećava zametanje plodova, pojačava porast, izdužuje plodove, usporava sazrevanje, sprečava opadanje plodova pred berbu i stimuliše grananje. Ova aminokiselina inhibira sintezu etilena u trajanju od šest sedmica nakon primene; AVG, takođe, usporava razgradnju skroba i gubitak čvrstoće plodova, te usporava proces sazrevanja plodova jabuke, ali sprečava i razvoj dopunske boje.

Preporučuje se primena 125 g/l AVG. Međutim, njegova efikasnost raste s povećanjem koncentracije. Preporučeno vreme primene je četiri sedmice pre predviđenog vremena berbe. Takođe, preporučuje se dodavanje 0,05 do 0,1 % surfaktanta Silwet ili Sylgard, radi bolje efikasnosti. Nažalost, preparati na bazi AVG nisu registrovani za upotrebu u Evropi.

Za kontrolu opadanja plodova naši voćari koriste preparate na bazi α-naftil-sirćetne kiseline (NAA), i to u koncentracijama između 5 i 20 ppm aktivne materije. NAA treba da se primeni pre nego što plodovi počnu značajno da opadaju. Manja čvrstina plodova i lošija skladišna sposobnost moguća su nuspojava, ako su temperature visoke ili ako berba zakasni nakon tretmana s NAA, dok se prosečna masa ploda ne menja.

Bez uticaja na kvalitet plodova

NAA počinje da deluje 1 do 2 dana nakon primene. Ako je proces već počeo, potrebno je oko 5 dana da se opadanje umanji. NAA je efektivna u trajanju 7 do 12 dana i poželjno je ponoviti aplikaciju, kako bi se i nakon 10 dana pouzdano zaustavilo opadanje.

Da bi NAA bila efikasna u sprečavanju opadanja plodova jabuke, neophodno je njenu primenu početi na vreme, čim prvi zdravi plodovi počnu da opadaju. NAA ima dejstvo u trajanju od dve sedmice, pa je neophodno da se nakon tog perioda tretman ponovi, kako bi se opadanje pouzdano zaustavilo do momenta berbe. Preporučuje se primena NAA u 2 ili 3 navrata, sve do berbe, s koncentracijom 10 ppm aktivne materije, što odgovara 30 ml/hl Diragera. Prskanje treba ponoviti 7 do 10 dana nakon prvog tretmana, uz poštovanje karence, koja za NAA iznosi 7 dana.

Po potrebi, u slučaju visokog intenziteta opadanja i da se opadanje ne umanji nakon prvog tretmana, koncentracija preparata može da se poveća do 20 ppm NAA (60 ml/hl Diragera). Pokazalo se da primena 10 ppm NAA u dva ili tri navrata nema značajnog uticaja na promenu kvaliteta plodova. Međutim, radi sigurnosti prinosa i kvaliteta, u vremenu sazrevanja treba redovno kontrolisati stanje zrelosti plodova odgovarajućim metodama. Jednaku efikasnost pokazala je primena NAA koncentracije 5 ppm (15 ml/hl Diragera).