Насловна ТЕМЕ ПОВРЋЕ Kornišone zaštititi od plamenjače

Kornišone zaštititi od plamenjače

2718

Kornišoni, krastavci za pripremu zimnice, obično se gaje kao drugi ili postrni usev. Da bi ostali zdravi do berbe, tokom ovog meseca treba ih preventivno zaštititi od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis). Mogu da se koriste fungicidi na bazi azoksostrobina, kombinacija propamokarba i hidrohlorida – kod kojih je karenca dve nedelje, sam fosetil-aluminijum ili kombinacija fosetil-aluminijuma i fenamidona, mešavina mankozeba i valifenala koji imaju kratku karencu, svega tri-četiri dana.
Pravilo je da se plodovi oberu pa biljke zaštite.

Dok su mlađe, upotrebljavaju se fungicidi na bazi aktivnih materija duže karence, a kada počne berba – oni čiji se otrovni sastojci razlože na neotrovne za svega nekoliko dana, kakvi su Orvego, Verita, Curzate, Aliette flash, Legat, Ljuadris, Orvego, Valis M, Snjitch i slični.
Ukoliko postoji mogućnost da padne kiša, plodovi se mogu obrati i pre nego što istekne karenca, ali se ne smeju iznositi na tržište. Čuvaju se u rashlađenom skladištu dok ne postanu bezbedni za ishranu.
Neretko, treba ih zaštititi i od pepelnice (Erysiphe cihoracearum). Mlađe biljke štite se fungicidima na bazi miklobutanila, čija je karenca 14 dana, a kasnije, pred berbu, onima na bazi bupirimata i fenarimola, koji se razgrade za jednu nedelju.
Kolonije lisnih vašiju redovno naseljavaju vršne delove ovog povrća. Osim što prave direktne štete, jer sišu sokove, one su i prenosioci virusa. Zbog toga usev treba redovno kontrolisati i, čim se primete, upotrebiti neki od insekticida na bazi alfa-cipermetrina, metomila, bifentrina, deltametrina, dihlorvosa, buperofezina, spinosada i oksamila. Prskanja se ponavljaju po potrebi, a ako se insekti prenamnože u vreme berbe, tada se biraju oni kraće karence, a s berbom sačeka – da se razgrade na neotrovne delove.

Vegetacija kupusnjača veoma je intezivna. Formiraju se, ili su već oformljene, glavice kojima znatnije štete može da nanese trips. Kada se otkrije, usev se oprska Actellicom, Vertimecom, Lanateom uz dodatak okvašivača. Ovaj sićušan insekt napada intenzivnije kada su visoke temperature.