Насловна ВЕСТИ Ковид-19 одлаже попис пољопривреде

Ковид-19 одлаже попис пољопривреде

28

Базирајући се на резултатима свеобухватне анализе и процене ризика, Републички завод за статистику донео је одлуку да због неповољне епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом цовид-19, која може битно да угрози припреме и теренску реализацију Пописа 2021, спровођење овог најкомплекснијег и најскупљег статистичког истраживања одложи за шест месеци, односно да се теренска реализација пописа уместо у априлу спроведе у октобру 2021. године.

У наредном периоду потребно је реализовати низ активности које захтевају директан контакт, како запослених у Заводу са непосредним учесницима у попису (инструкторима, пописивачима, члановима пописних комисија и другим лицима ангажованим за пописивање специфичних категорија становништва), тако и директан контакт инструктора и пописивача са грађанима. Као најризичније су препознате следеће активности: (1) селекција и обука око 20 000 кандидата за инструкторе и пописиваче      (у периоду јануар–март) и (2) теренско прикупљање података у априлу 2021. када 15 000 пописивача треба да изађе на терен и да у року од месец дана обиђе сваки стан/кућу и да попише комплетно становништво, укључујући и лица смештена у старачким домовима, психијатријским болницама, домовима за децу без родитељског старања, студенте и ученике у домовима и интернатима, мигранте у прихватним центрима и друге категорије становништва у колективном смештају које су у већем ризику од заражавања.

Имајући у виду наведене активности и рокове за њихову реализацију, али и неизвесну епидемиолошку ситуацију и опасност од ширења заразне болести током спровођења пописних радњи, након консултација са епидемиолозима и опсежне анализе различитих сценарија, одлучено је да се Попис 2021. одложи за шест месеци.

Одлагање Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. неминовно намеће потребу да се Попис пољопривреде, који је био планиран за октобар 2021, одложи за 2022. годину.