Насловна ВЕСТИ Крушевац: Дудовац на засадима крушке

Крушевац: Дудовац на засадима крушке

58

На подручју деловања Регионалног центра Прогнозно-извештајне службе заштите биља Крушевац, визуелним прегледом засада крушке на појединачним стаблима регистровани су запредени листови на врховима грана од ларви друге генерације дудовца – Hyphantria cunea.

Дудовац је полифагна штеточина и храни се са преко 120 биљних врста, а највеће штете причињава на дуду, ораху, кајсији, шљиви, трешњи, крушци. Штете настају од гусеница које се хране листовима. Младе гусенице живе заједно у гусеничним гнездама и у њима се исхрањују лисном површином. Старије гусенице мигрирају из гнезда, живе самостално и хране се целим листом. Приликом јачег напада може доћи до голобрста.

Произвођачима се препоручује преглед засада на присуство гусеничних гнезда дудовца. У засадима у којима се уочи присуство појединачних гнезда, као и на мањим површинама и окућницама препоручује се њихово механичко уклањање и уништавање. Уколико се региструју веће бројности гусеничних гнезда (праг штетности је 2-5 гусенична гнезда по стаблу) препоручује се сповођење хемијских мера заштите неким од регистрованих инсектицида.