Насловна ВЕСТИ1 Kvote na uvoz mleka u visini od 10% od traženih količina

Kvote na uvoz mleka u visini od 10% od traženih količina

248

U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak resorne ministarke i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Zaključci sa sastanka su pred vama:

1. Nafta za stočarsto će se tek razmatrati kada se srede registri i bude se znao tačan broj grla i krava. Prošle godine isplaćen je regres za 220 000 krava i isplaćena je premija za 804 miliona litara mleka.

2. Subvencija za prvotelku, odnosno junicu, od 100.000 dinara je izvesno da će se uvesti i neće se više davati za kupovinu junica, nego će se davati za očuvanje naših junica, a za rase koje nema u Srbiji će se davati subvencije na uvoz. Ovo je takođe u proceduri za usvajanje.

3. Na sastanku mlekara i uvoznika mleka koji ministarka imala pre neki dan tražene su kvote za uvoz do 31.marta.  Kvote na uvoz mleka za prvi kvartal su po rečima ministarke date u visini od 10% od traženih količina.

4. Predloženo je da subvencija za tov domaćih bikova bude 25.000

5. Naš stav je da cena mleka mora biti veća za 15 dinara u odnosu na sadašnju, kako bi ova proizvodnja funkcionisala.

6. Premija za mleko za četvrti kvartal počeće da isplaćuju za deset dana. Obrada pristiglih zahteva je, već uveliko, u toku.

7. Svi proizvođači mleka koji imaju problema u otkupu, ili smanjenje cena neka, se jave udruženju koje će dalje te podatke predati resornoj ministarki poljoprivrede.

 8. Uvedene su kvote na uvoz biljnih sireva do 31.03.2024