Насловна ТЕМЕ ПЧЕЛАРСТВО MALA ŠKOLA PČELARSTVA “DOBROG JUTRA” (57): Klopka za varou umesto hemije

MALA ŠKOLA PČELARSTVA “DOBROG JUTRA” (57): Klopka za varou umesto hemije

233

Početkom prošlog veka nemački trgovac i istraživač Edvard Jakobson s puta po svetu doneo je i poklonio zoološkom muzeju, a veliki prirodnjak Oudemas opisao i sistematizovao do tada nepoznatu grinju koja je parazitirala na indijskim pčelama. Grinja je dobila naučni naziv Varroa jacobsoni Oudemans i od tada je postala sinonim za pčelarske nevolje, šireći se nezaustavljivo svetom.

Piše: prof. Dejan Kreculj

Vreme je intenzivne pčelinje paše. Zato je neprestana borba s varoom moguća jedino biotehničkim merama, bez ikakvih unosa hemikalija u košnicu. Korišćenje ramova građevnjaka je najjednostavniji i veoma popularan način za to. Efikasan je, pošto je varoa pet do 10 puta zastupljenija u trutovskom leglu u odnosu na radiličko. Istraživanja ukazuju na to da je njeno umnožavanje začuđujuće veliko, pa jedinka tokom letnjeg perioda može dati i 70 potomaka.

Najjednostavniji način je primena rama građevnjaka. To je plodišni ram standardnih dimenzija košnice koje koristimo. Kod nastavljača, praktično je da se on na satonoši na neki način označi, da bi se lakše pronašao. Ako se koristi pravi ram, može se po satonoši zalepiti komad izolir-trake za električne instalacije neke pastelne boje, ali je šteta zarobljavati ispravan ram za ovu svrhu.

Kako će u građevnjaku biti samo leglo, a ne i med, ne očekuje se da nosi veliku masu, niti će ikada dospeti u centrifugu, te se može načiniti od tanjih otpadnih letvica i trajno po satonoši obeležiti. Stari pčelari su u tu svrhu koristili samo prutić, na kojem su pčele izgrađivale zaperak.

Na ovakvom neužičenom ramu pčele će same, pod uticajem bilo kakve tihe paše, izgraditi ceo sat. Pošto su ćelije isključivo trutovske, u njima će matica da zaleže neoplođena jaja. Nekoliko dana kasnije one postaju mamac i klopka za koloniju varoa. Pred poklapanje legla, nedelju dana po zaleganju, ženka varoe ulazi u trutovsku ćeliju da položi jaja i ostaje zarobljena u njoj. To je trenutak koji treba iskoristiti i svo poklopljeno leglo odstraniti iz košnice, a s njim i veliki broj varoa.

Kako je vreme razvoja trutova 24 dana, to se najbolji rezultati postižu vertikalnom podelom ramova građevnjaka letvicama na tri sekcije. U svakom od delova rama naći će se poklopljeno leglo koje treba izrezati. Ako se koristi samo jedan građevnjak, tada se isecanje obavlja sedmično. Trutovsko saće iz jednog polja iseca se nakon sedam dana, nakon sledećih sedam iz drugog polja, a nakon poslednjih sedam i iz trećeg. Preporučljivo je da se po uklanjanju saća iz prvog polja, pri povratku u košnicu, ram rotira za 180 stepeni. Ramovi se pri slabom unosu ili kod slabijih društava ulažu između okvira s leglom. Korišćenje dva rama omogućuje daleko efikasnije odstranjivanje parazita, s obzirom na to da se svaka četiri dana u jednoj od šest sekcija nalazi zrelo leglo. Izrezani komad saća treba odmah pretopiti. Jednokratnom upotrebom ove metode može se eliminisati i do 80% varoa iz pčelinje zajednice.

Za topljenje se u ovim vrelim letnjim danima može uspešno upotrebiti sunčani topionik, jer u komadima saća nema kokona. Istopljeni vosak dobro će doći kao zamena za satne osnove koje su potrebne za gradnju. Primećeno je da višekratno korišćenje istog trutovskog saća, otklapanjem, čišćenjem i pranjem, može da podstakne pojavu krečnog legla, pa to treba izbegavati.

Ne treba zaboraviti ni uzgrednu korist koju pčelaru i pčelinjoj zajednici pruža korišćenje rama građevnjaka. To je izgradnja idealnih radiličkih ramova. Naime, pčelinje društvo ima potrebe za određenim brojem trutova i ono će tu svoju potrebu zadovoljiti. Ako se u košnici nalazi samo radiličko saće, pčele će neke ćelije proširiti i pretvoriti ih u trutovske, a time i narušiti kvalitet čitavog sata. U proširene ćelije matica će uvek polagati neoplođena jaja i ona će zauvek ostati samo za trutove, pa i kada nije potrebno. Stoga valja društvu dati mesto gde će tu svoju potrebu zadovoljavati, da bi svo ostalo saće bilo izgrađeno isključivo od radiličkih ćelija.

Građevnjaci u košnici čitave sezone

Ramovi građevnjaci mogu se koristiti tokom čitave sezone, sve dok je u košnici trutovskog legla. To je obično već od aprila pa sve do jula, čime se može prepoloviti populacija varoe. Takođe, u praksi je zapaženo da se primenom građevnjaka postiže smanjenje rojidbenog nagona pčelinjeg društva.