Насловна ВЕСТИ Mораторијум на кредит код сва три војвођанска фонда

Mораторијум на кредит код сва три војвођанска фонда

138
Фото: Shutterstock

Сва три фонда у Војводини која се баве кредитирањем пољопривредника обуставила су рад са странкама непосредним контактом. Такође, понудила су застој у отпати обавеза клијената по основу подигнутог кредита, мораторијум, у трјању од 90 дана. 

Покрајински фонд за развој пољопривреде обезбедио је наставак обављања послова путем електронске или писан поште или лелефонским позивом.

Подаци за контакт су: Покрајински фонд за развој пољопривреде, Булевар Михајла Пупина 6, 21 000 Нови Сад, Република Србија. Емаил адреса fondpolj@vojvodina.gov.rs Бројеви телефона су  021 557 451, 021 557 452 и 021 557 453.

Овај фонда такође је понудио увођење мораторијума у отплати кредита у складу са одлуком Народне банке Србије. Трајање застоја у отплати кредита је 90 дана. Овај мораторијум подразумева следеће:

•Продужетак рока отплате кредита за 90 дана

•Редовна камата која се обрачунава за време мораторијума биће приписна дугу и распоређена равномерно на преостали рок отплате кредита

•Стопирање обрачуна затезне камате и извршење принудне наплате, као и заустављање других правних радњи у вези са наплатом потраживања.

Право на мораторијум у отплати кредита имају сви корисници кредита за обавезе почев од дана објављивања ове Понуде, односо почев од 20.03.2020. године.

Сматраће се да су корисници кредита прихватили ову понуду ако у року од 10 дана, односно до 30.03.2020. године не одбију ову Понуду.

Уклико корисници желе да наставе редовну отплату својих обавеза по кредитима и не прихвате предложену понуду, неопходно је да Фонду доставите  изјаву да понуду одбијају. То могу учинити упућивањем одговора на маил: fondpolj@vojvodina.gov.rs , или путем редовне поште на адресу: Покрајински фонд за развој пољопривреде, Булевар Михајла 16, 21000 Нови Сад.

Прихватање ове понуде корисницима не ускраћује право да током периода мораторијума врше уплате по својим кредитним обавезама у складу са својим могућностима.

Развојни фонд АП Војводине у складу са Закључком о привременим мерама донетим од стране свог Надзорног одбора корисницима својих кредитних линија такође нуди застој у отплати обавеза.  Мораторијум у отплати кредита износи 90 дана, односно до трајања ванредног стања уведеног због пандемије коронавирусом.

Право на мораторијум у отплати кредита имају сви корисници кредита за месечне рате, ануитете и камате које доспевају почев од дана објављивања ове Понуде, односно почев од 20.03.2020. године.

Све обавезе које доспевају у периоду мораторијума биће укључене у ануитете преостале након истека мораторијума, односно крајњи рок отплате кредита се неће мењати. За кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке по којима рок коначне отплате кредита истиче у периоду мораторијума, обавеза корисника кредита је да исти отплати у складу са закљученим уговором о кредиту, односно најкасније 30 дана пре истека гаранције или да обезбеди продужење рока важења гаранције.

Сматраће се да су корисници кредита РФВ прихватили ову Понуду ако је у року од 10 дана, односно до 30.03.2020. године не одбију упућивањем одговора на И-мејл: kreditno@rfapv.rs ,   или путем редовне поште на адресу: Развојни фонд АП Војводине, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 7а.

Прихватање ове Понуде корисницима кредита не ускраћује право да током периода мораторијума врше уплате по својим кредитним обавезама у складу са својим могућностима.

Гаранцијски фонд АП Војводине наставиће да обавља послове који су рађени у непосредном контакту са странкама, али путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Контакт подаци Гаранцијског фонда АП Војводине су:

Улица Хајдук Вељкова 11, 21137 Нови Сад, Република Србија

Канцеларија директора: office@garfond.rs

Пословни сектор: garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке: podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима: rizici@garfond.rs

Јасна Бајшански