Насловна РАЗНО Moratorijum na kredit kod sva tri vojvođanska fonda

Moratorijum na kredit kod sva tri vojvođanska fonda

607
Фото: Shutterstock

Sva tri fonda u Vojvodini koja se bave kreditiranjem poljoprivrednika obustavila su rad sa strankama neposrednim kontaktom. Takođe, ponudila su zastoj u otpati obaveza klijenata po osnovu podignutog kredita, moratorijum, u trjanju od 90 dana. 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede obezbedio je nastavak obavljanja poslova putem elektronske ili pisan pošte ili lelefonskim pozivom.

Podaci za kontakt su: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija. Email adresa fondpolj@vojvodina.gov.rs Brojevi telefona su  021 557 451, 021 557 452 i 021 557 453.

Ovaj fonda takođe je ponudio uvođenje moratorijuma u otplati kredita u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije. Trajanje zastoja u otplati kredita je 90 dana. Ovaj moratorijum podrazumeva sledeće:

•Produžetak roka otplate kredita za 90 dana

•Redovna kamata koja se obračunava za vreme moratorijuma biće pripisna dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita

•Stopiranje obračuna zatezne kamate i izvršenje prinudne naplate, kao i zaustavljanje drugih pravnih radnji u vezi sa naplatom potraživanja.

Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za obaveze počev od dana objavljivanja ove Ponude, odnoso počev od 20.03.2020. godine.

Smatraće se da su korisnici kredita prihvatili ovu ponudu ako u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbiju ovu Ponudu.

Ukliko korisnici žele da nastave redovnu otplatu svojih obaveza po kreditima i ne prihvate predloženu ponudu, neophodno je da Fondu dostavite  izjavu da ponudu odbijaju. To mogu učiniti upućivanjem odgovora na mail: fondpolj@vojvodina.gov.rs , ili putem redovne pošte na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla 16, 21000 Novi Sad.

Prihvatanje ove ponude korisnicima ne uskraćuje pravo da tokom perioda moratorijuma vrše uplate po svojim kreditnim obavezama u skladu sa svojim mogućnostima.

Razvojni fond AP Vojvodine u skladu sa Zaključkom o privremenim merama donetim od strane svog Nadzornog odbora korisnicima svojih kreditnih linija takođe nudi zastoj u otplati obaveza.  Moratorijum u otplati kredita iznosi 90 dana, odnosno do trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije koronavirusom.

Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za mesečne rate, anuitete i kamate koje dospevaju počev od dana objavljivanja ove Ponude, odnosno počev od 20.03.2020. godine.

Sve obaveze koje dospevaju u periodu moratorijuma biće uključene u anuitete preostale nakon isteka moratorijuma, odnosno krajnji rok otplate kredita se neće menjati. Za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke po kojima rok konačne otplate kredita ističe u periodu moratorijuma, obaveza korisnika kredita je da isti otplati u skladu sa zaključenim ugovorom o kreditu, odnosno najkasnije 30 dana pre isteka garancije ili da obezbedi produženje roka važenja garancije.

Smatraće se da su korisnici kredita RFV prihvatili ovu Ponudu ako je u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbiju upućivanjem odgovora na I-mejl: kreditno@rfapv.rs ,   ili putem redovne pošte na adresu: Razvojni fond AP Vojvodine, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 7a.

Prihvatanje ove Ponude korisnicima kredita ne uskraćuje pravo da tokom perioda moratorijuma vrše uplate po svojim kreditnim obavezama u skladu sa svojim mogućnostima.

Garancijski fond AP Vojvodine nastaviće da obavlja poslove koji su rađeni u neposrednom kontaktu sa strankama, ali putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Kontakt podaci Garancijskog fonda AP Vojvodine su:

Ulica Hajduk Veljkova 11, 21137 Novi Sad, Republika Srbija

Kancelarija direktora: office@garfond.rs

Poslovni sektor: garancije@garfond.rs

Sektor poslovne podrške: podrska@garfond.rs

Sektor upravljanja rizicima: rizici@garfond.rs

Jasna Bajšanski