Насловна РАЗНО Најактивнији преносник полена – пчела

Најактивнији преносник полена – пчела

50

На основу начина преношења полена разликујемо ентомофилне воћке, односно воћке чији се полен преноси инсектима и анемофилне чији се полен преноси ветром. Скоро све воћне врсте  (осим ораха и леске) су ентомофилне. Цвет ентомофилних воћака, својом грађом и секретом који лучи, примамљив је за инсекте, а они кретањем од цвета до цвета преносе и његов полен и на тај начин стварају услове за оплодњу.

Најактивнији преносник полена воћак је медоносна пчела. У знатно мањем обиму ову улогу обављају други инсекти (солитарне пчеле, бумбар, муве, тврдокрилци и сл). Према многим испитивањима у опрашивању воћака пчеле учествују са 75-90%, a остатак се односи на друге инсекте.

Пчела има особину да при скупљању нектара посећује цветове исте врсте, за разлику од других инсеката који посећују истовремено цветове разних зељастих и крошњастих врста.

Успешно посредовање пчела и бумбара у оплодњи воћака зависи од неколико фактора: удаљености од воћњака и јачине пчелињих друштава, повољности климатских услова за њихов рад, међусобне удаљености стабала сорти исте врсте које се мећусобно могу оплођавати. Пчеле нерадо напуштају кошницу у данима када су температуре испод 10 C°, њихова активност почиње на температури изнад 15 ºC  а највећу активност испољавају при температурама од 21ºC.

Пчеле у просеку посете 2,5 цветова у минуту, а највичше десет цветова код јабуке. Кошнице треба поставити попреко цик цак на раздаљини од 160 метара и број кошница треба да буде од 1 до 5 по ха, поготову већи број кошница треба код крушке јер пчеле нерадо посећују цветове крушке  јер чихов нектар садржи извесне количине каприлне киселине, и оне радије посећују цветове других воћних врста. Поред температуре ветар неповолјно делије на излетање пчела.

У воћарској пракси одавно је било примењивано да се у воћњак доносе пчелиња друштва која би посредно потпомагала процес опрашивања.

Треба истаћи да се при коришћењу пчела за бољу оплодњу воћака обилнијим наношењем полена на жиг тучка цветова појединих воћака појављује као проблем заштите пчела од отровних хемијских средстава која се користе ради заштите воћак од болести и штеточина. О овоме се мора водити рачуна да се у фази цветања не врше прскања, односно да се пчелама не дозволи излетање ако су та прскања нужна.

Од посебног значаја је улога инсеката у повећању приноса свих сората које по својој биолошкој природи немају изражену склоност ка већој родности, као што је случај у неких сорти крушке рецимо красанке и клержове масловке. Коришћење пчела и бумбара  нарочито је корисно за побољшање услова оплођења у случајевим експлозивног цветања. Ово цветање се дешава у свих воћних врста када владају високе дневне температуре.

У последњих неколико година суочени смо са чињеницом да у време цветања већине воћних врста буде прохладно и кишовито време, а с обзиром да пчеле не лете на нижим температурама поставила се као нужност коришћења бумбара у процесу опрашивања. Код нас није устаљена ова пракса али се у развијрнијим воћарским земљама ништа не препушта случају и све више се користе бумабари као опрашивачи. У Србији се од пре две године користе кошнице бумбара захваљујући фирми „HOYA V.S.“ из Суботице која је званични увозник и дистрибутер полинатора – бумбара компаније „KOPPERT“.

Бумбари имају велике предности у односу на остале инсекте који врше опрашивање: они почињу активности при температури од 6-8ºC, активни су приликом кишовитог и облачног времена, због своје величине и длакавог тела преносе велике количине полена, раде боље у заштићеном простору и др.

Свакако да ће се у будуће водити више рачуна о побољшању опрашивања коришћењем опрашивача као што су бумбари, солитарне и медоносне пчеле, како би се утцало на повећање квалитета и броја плодова.

Кошнице треба унети у засаде на почртку цветања, када је отворено око 10 одсто цветова.. уношење пчелињих друштава у засаде шљиве је посебно важно код гајења самобесплодних сорти.код шљиве се срећу оба начина оплођења, односно постоје самооплодне и странооплодне сорте. Код странооплодних сорти морају се обезбедити најмање 2 опрашивача и мада многи не препоручују кода самооплодних сорти сорте опрашиваче због боље родности и квалитета  треба ићи и са једним опрашивачем. На пример за сорту чачанску рану која је самобесплодна добри опрашивачи су стенли и чачанска лепотица, а за чачанску најбољу која је исти самобесплодна добри опрашивачи су чачанска лепотица и чачанска родна.

Р.Д.Ј.