Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Подизање моносортних засада

Подизање моносортних засада

288

Јабука је странооплодна воћна врста, треба јој обезбедити одговарајуће опрашиваче, у циљу што боље оплодње. У комплексу фактора који директно утичу на родност, избор добрих опрашивача за основне сорте има посебан значај. Сорте опрашивачи треба да имају поред приближног цветања, компатибилне гамете и добру клијавост полена. Такође, основна сорта и сорте опрашивачи треба да припадају истом времену сазревања, да ступају у исто време у пуну родност и да су приближне бујности.

У засадима Србије најчешће се приликом подизања засада ишло са комбинацијама с парним редовима, у којима је основна сорта заступљена са 6 или 4 реда, а сорте опрашивачи од 2 до 4 реда.

Да би се олакшала заштита, хемијско проређивање плодова и берба, треба подизати моносортне засаде или комбиновати сорте по отпорности на важније проузроковаче болести. У последње време у свету се подижу моносортни засади јабуке, где се као опрашивачи користе поједине дивље врсте јабуке или друге сорте јабуке као свако 10 или 20 стабло у реду с основном сортом.

Примена дивљих јабука као опрашивача данас се користи за подизање моносортних засада јабуке, у свету познато као „интегрисано“ гајење културних сорти.

Засаде је могуће подизати и по блок-систему, где би се сорте комбиновале према сличној отпорности на болести, свака са по 4 – 8 редова. Могу се подизати засади у комбинацији златног и црвеног делишеса или грени смит, у комбинацији са свим осталим сортама.

Р. Д. Ј.