Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Podizanje monosortnih zasada

Podizanje monosortnih zasada

409

Jabuka je stranooplodna voćna vrsta, treba joj obezbediti odgovarajuće oprašivače, u cilju što bolje oplodnje. U kompleksu faktora koji direktno utiču na rodnost, izbor dobrih oprašivača za osnovne sorte ima poseban značaj. Sorte oprašivači treba da imaju pored približnog cvetanja, kompatibilne gamete i dobru klijavost polena. Takođe, osnovna sorta i sorte oprašivači treba da pripadaju istom vremenu sazrevanja, da stupaju u isto vreme u punu rodnost i da su približne bujnosti.

U zasadima Srbije najčešće se prilikom podizanja zasada išlo sa kombinacijama s parnim redovima, u kojima je osnovna sorta zastupljena sa 6 ili 4 reda, a sorte oprašivači od 2 do 4 reda.

Da bi se olakšala zaštita, hemijsko proređivanje plodova i berba, treba podizati monosortne zasade ili kombinovati sorte po otpornosti na važnije prouzrokovače bolesti. U poslednje vreme u svetu se podižu monosortni zasadi jabuke, gde se kao oprašivači koriste pojedine divlje vrste jabuke ili druge sorte jabuke kao svako 10 ili 20 stablo u redu s osnovnom sortom.

Primena divljih jabuka kao oprašivača danas se koristi za podizanje monosortnih zasada jabuke, u svetu poznato kao „integrisano“ gajenje kulturnih sorti.

Zasade je moguće podizati i po blok-sistemu, gde bi se sorte kombinovale prema sličnoj otpornosti na bolesti, svaka sa po 4 – 8 redova. Mogu se podizati zasadi u kombinaciji zlatnog i crvenog delišesa ili greni smit, u kombinaciji sa svim ostalim sortama.

R. D. J.