Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Rana trulež počinje posle oplodnje

Rana trulež počinje posle oplodnje

750

Rana mrka trulež (RMT) plodova leske se javlja posle oplodnje dok je ljuska još mekana.

Sph. coryli izaziva nekroze ženskih cvasti, lišća posebno sprovodnih sudova, a time i poremećaj ishrane plodova kao i opadanje gronja plodova i lišća. U vegetaciji su nađeni simptomi jake infekcije omotača /involukruma, a znatno manje na ljuskama ploda. Infekcije su bile i na lišću i peteljkama listova (Sl. 1).

sl. 1:  Rana mrka trulež plodova leske posle infekcje Sph.coryli

Omotač (po čemu je na grčkom i dobila leska ime Corulus) je veoma značajan za ishranu i zaštitu plodova (Sl. 4.). Omotači su u donjem delu srasli sa plodom gde se nalazi i hilum (pupak).

sl. 2: Rana mrka trulež ploda leske: „Kapa“ i deformisani donji deo  ploda

 Omotači su deblji od lišća i sa spoljne strane imaju brojne dlačice, a na njihovim vrhovima se formiraju male loptice sa eksudatom crvene boje. U lišću se sintetiše jedan deo, a u omotačima drugi deo hraniva za rast semena/jezgra plodova. Cph. coruli izaziva nekroze lišća, posebno omotača. Takođe, smanjuje fotosintezu i time dolazi do poremećaja u ishrani plodova, posebno jezgra, što izaziva usporavanje rasta i pojavu Rane truleži ploda.

sl. 3: Presek ploda lešnika Rane mrke truleži: Vidi se hilum (pupak), feniculus (pupčana vrsta), uginulo seme, sa karakterističnim simptomima “kape“ ploda

Endosperm, hranljiva materija, i ljuska ploda dobijaju mrku boju (sl.1,2,3). U početku rasta ploda, donji deo ljuske je povezan hilumom. Na preseku ploda, vidi se da feniculum ili pupčana vrsta, prolazi kroz endosperm do vršnog dela ploda, gde hrani seme. Ljuska vršnog dela ploda je čvršća i formira “kapu”, a donji, mekaniji, se uvija i formira karakteristčne simptome RMT (Sl.3).

sl. 4: Omotači kod sorte Tonda di Giffone

 RMT se može javiti i na plodovima u gronji kod kojih omotači imaju izražene simptome fiziološkog poremećaja. U ovom slučaju došlo je do poremećaja u ishrani ili još češće u zahtevima za vodom. Seme je formirano, ali ne može da raste. Kod leske postoji dominacija rađanja i slaba stomatala regulacija ili, kada se razvije jedan ili dva ploda na vršnim gronjama, ostali plodovi na nižim gronjama rodne grane su slabije snabdeveni vodom ili hranom, odbacuju se ili dolazi do pojave Rane mrke truleži. Slično se dešava i u gronji, samo neki plod je zdrav, a ostali imaju simptome bolesti.

  Tekst i foto: Dr Marko Injac

Pred vama je svih 20 džepnih knjiga iz serijala „Moj voćnjak“, „Moj povrtnjak“, „Moj vinograd“ i „Moje cveće“. Knjige u formatu 16x12cm u punom koloru na 64 strane, lake za korišćenje i uvek pri ruci.

Moj voćnjak će vas upoznati kako da krenete i počnete da formirate svoj zasad, pripremite zemljište, odaberete voćnu vrstu.

Tu su i Jabuka, Višnja, Trešnja, Kruška, Borovnica, Jagoda, Malina, Leska, Šljiva, Kajsija, Ruža, Paradajz, Paprika, Krompir, Krastavac, Grašak, Pasulj, Lukovi i Vinograd.