Насловна ВЕСТИ СПОС: Како поступити код основане сумње на тровање пчела?

СПОС: Како поступити код основане сумње на тровање пчела?

26
Foto: Pixabay

Најбољи вид борбе против опасности од тровања пчела, која је присутна током целе активне пчеларске сезоне, је превентивно деловање. Због тога СПОС  препоручује пчеларима да се упознају са околним засадима, разговором са њиховим власницима,  како би лакше деловали у спречавању потенцијалне опасности од тровања. Важно је да пчелари пољопривредницима објасне значај пчела односно да пчеле опрашивањем повећавају приносе и побољшавају квалитет плодова.

Нажалост, ово није увек довољно, те долази до тровања пчела. Према наводима СПОС-а, тада је неопходна брза реакција како би пчелари остварили своја права на обештећење. Временски услови могу да убрзају разлагање активних материја и због тога је неопходло деловати у што краћем року. 

1.ОБАВЕСТИТИ ФИТОСАНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Пријава се прво врши усмено, а одмах затим у електронској и писаној форми. Након усменог обавештавања недлежног инспектора , на писарници се у два примерка предаје писани захтев на А4 формату. Један оверени примерак остаје пчелару као доказ да је случај на време пријављен, а други примерак остаје на писарници. Захтев треба послати и у електронској форми, маилом и о томе обавестити начелника регионалног одсека фитосанитарне инспекције који је надлежан за територију на којој је дошло до тровања.

Инспекција затим излази на терен , узима узорке и прави записник који је потребно потписати. Препорука СОПС-а је да пчелар то уради тек када детаљно прочита записник и усагласи се са инспектором о ономе што је у њега унето. Оно што није унето у записник не може се користити на суду.

Од инспектора треба захтевати примерак читко написаног записника у који је унето законско право о покретању прекршајног поступка против власника парцеле или лица које је одговорно за нанету штету. Уколико инспектор неће да покрене прекршајни поступак онда пчелар, као штећена страна, то треба да учини у складу са законом. Ако је лице које је изазвало тровање пчелињих заједница у том тренутку непознато, у записниску и прекршајном спору наводи се НН лице. Како би инспектор на безбедан начин обавио свој посао, дужност пчелара је да му обезбеди заштитну опрему.

2.ОБАВЕСТИТЕ ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Као и фитосанитарној, тако се и пријава ветеринарској инспекцији, врши усмено и у електронској и писаној форми како би ветеринарски инспектор изашао на терен, узео узорке пчела и сачинио записник. Процедура је иста као и код фитосанитарне инспекције.

3.ОБАВЕСТИТЕ ПОЛИЦИЈУ

Полиција мора бити обавештена како би изашла на терен и сачинила записник јер је она надлежна за заштиту имовине.

 4.ОБАВЕСТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Ова инспекција би требала да буде обавештена како би дала своје мишљење о тровању пчела.

Пчелар треба да обавести и председника свог пчеларског удружења о насталој штети. Уколико се тровање десило на територији на којој су кошнице одсељене због испаше, потребно је обавестити и председника удружења које покрива ту територију али пчеларе који су у близини како би се проверило стање и на њиховим пчелињацима. Уколико је иста ситуација и код њих, потребно је направити кратак заједнички записник о затеченом стању са подацима и потписима. Чак и ако код њих нема тровања, добро је направити заједно записник о пчелињаку на којем се тровање догодило.

Пожељно је направити што више фотографија и видео записа, а ако околности дозволе, снимити и цео догађај. Добро је обезбедити што више сведока и стално дежурство на пчелињаку до изласка надлежних органа. Не треба дирати ништа како би инспекција што лакше узела узорке и што валидније сачинила записник.

Док пчелар чека инспекцију да изађе на терен, потребно је да припреми документацију која подразумева активни статус пољопривредног газдинства, ХИД број, ИД број пчелињака односно стајалишта. Ако се тровање десило на локацији на коју је пчелињак одсељен, потребно је прирпемити и Уверење о здравственом стању пошиљке животиња у унутрашњем промету, тзв. транспортно уверење које доказује да су пчеле легално транспортоване. Обавезно је попунити образац „Пријава сумње на тровање пчела“.

Јасна Бајшански