Насловна ВЕСТИ СПОС: Од 30. септембра исплата меда пчеларима

СПОС: Од 30. септембра исплата меда пчеларима

33

Почев од 30. септембра, Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а почиње унапред да исплаћује мед пчеларима и да га преузима најмање један дан након уплате, објављено је на wеб страници овог савеза. Најпре ће се откупити један шлепер шумског меда. За њим, одмах следи откуп багремовог меда, а за месец дана у СПОС-у очеку да ће моћи да објаве и цену за ограничене количине липовог меда.

Како стоји у Уговору о откупу, Погон се обавезује да произвођачу исплати уговорену гарантовану цену меда од:
-5,5 евра за килограм;
-5,5275 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
-5,533 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
-5,588 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

Исплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.
На наведену цену Погон ће произвођачу обрачунати и исплатити ПДВ надокнаду у износу од 8 одсто што укупно износи: (цифре су изражене у еврима, али се 8% обрачунава на динарску вредност основне цене меда, након њеног прерачуна у динаре по средњем курсу НБС на дан исплате):
-0,44 евра за килограм;
-0,4422 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
-0,44264 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
-0,44704 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

Цифре су изражене у еврима, али се 8 одсто обрачунава на динарску вредност основне цене меда, након њеног прерачуна у динаре по средњем курсу НБС на дан исплате. ПДВ надокнада ће пчелару бити исплаћена у складу са законом.

Укупна сума која ће Произвођачу бити исплаћена по килограму предатог меда Погону је, збир горе наведених ставки.
-5,94 евра за килограм
-5,9697 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
-5,97564 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
-6,03504 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

Ј. Бајшански