Насловна ВЕСТИ „СРБИЈАШУМЕ“: Рок за подношење захтева за дознаку 30. јун

„СРБИЈАШУМЕ“: Рок за подношење захтева за дознаку 30. јун

104

ЈП „Србија шуме“ обавештава све грађане да ће се пријем захтева за дознаку у шумама сопственика, односно физичких лица, у свим шумским газдинствима и шумским управама вршити у сакладу са мерама и препорукама Владе Републике Србије током трајања ванредног стања.

Захтеви за дознаку могу се подносити лично, електронским и телефонским путем или подношењем захтева стручном лицу на терену што зависи од начина организације рада у условима ванредног стања надлежног шумског газдинства.

Подсећања ради, према одредбама за рад у шумама сопственика у ЈП „Србијашуме“, које су на снагу ступиле почетком ове године, приликом подношења захтева за дознаку није потребно достављати лист непокретности. Потребно је само личну карту доставити на увид. Ако се катастарска парцела за коју се подноси захтев не води на поносиоца захтева, неопходно је приложити и одговарајући документ како би се утврдило власништво над шумом на коју се односи захтев за дознаку.

Рок за подношење захтева за дознаку продужава се до 30. јуна 2020. године  и до тада се неће наплаћивати накнада за ванредни излазак на терен због вршења дознака у шумама физичких лица.

Ј. Бајшански