Насловна РАЗНО „SRBIJAŠUME“: Rok za podnošenje zahteva za doznaku 30. jun

„SRBIJAŠUME“: Rok za podnošenje zahteva za doznaku 30. jun

430

JP „Srbija šume“ obaveštava sve građane da će se prijem zahteva za doznaku u šumama sopstvenika, odnosno fizičkih lica, u svim šumskim gazdinstvima i šumskim upravama vršiti u sakladu sa merama i preporukama Vlade Republike Srbije tokom trajanja vanrednog stanja.

Zahtevi za doznaku mogu se podnositi lično, elektronskim i telefonskim putem ili podnošenjem zahteva stručnom licu na terenu što zavisi od načina organizacije rada u uslovima vanrednog stanja nadležnog šumskog gazdinstva.

Podsećanja radi, prema odredbama za rad u šumama sopstvenika u JP „Srbijašume“, koje su na snagu stupile početkom ove godine, prilikom podnošenja zahteva za doznaku nije potrebno dostavljati list nepokretnosti. Potrebno je samo ličnu kartu dostaviti na uvid. Ako se katastarska parcela za koju se podnosi zahtev ne vodi na ponosioca zahteva, neophodno je priložiti i odgovarajući dokument kako bi se utvrdilo vlasništvo nad šumom na koju se odnosi zahtev za doznaku.

Rok za podnošenje zahteva za doznaku produžava se do 30. juna 2020. godine  i do tada se neće naplaćivati naknada za vanredni izlazak na teren zbog vršenja doznaka u šumama fizičkih lica.

J. Bajšanski