Насловна АРХИВА TESTIRANA MATICA NAJBOLJE POLAŽE JAJA: Iskustvom je utvrđeno

TESTIRANA MATICA NAJBOLJE POLAŽE JAJA: Iskustvom je utvrđeno

Друштва с двогодишњим матицама имају за 15 одсто више легла него она с трогодишњим, а друштва с младом матицом излеженом исте године – чак 40 одсто више

475

Mlada testirana matica tokom jeseni najbolje polaže jaja, dok se stare, i pored preduzetih mera, na to teško mogu podstaći. Utvrđeno je da društva s dvogodišnjim maticama imaju za 15 osto više legla nego ona s trogodišnjim, a društva s mladim maticama izleženim iste godine – čak za 40 odsto više.

Dakle, ako stare matice niste blagovremeno zamenili, uradite to što pre. Mlade dobro polažu jaja do kasne jeseni. Na šest-sedam ramova u sredini gnezda, na dve trećine ili bar na polovini, treba imati slobodne ćelije za polaganje jaja. Ovi satovi moraju biti svetlosmeđi i imati pravilno izgrađene radiličke ćelije. U jesen matica izbegava da polaže jaja u novoizgrađeno saće.

Instinkt matice da polaže jaja i pčela da neguju leglo uslovljen je u velikoj meri rezervama hrane i količinom novog nektara i polena. U to vreme u gnezdu treba da bude najmanje 10–11 kilograma meda i dva-tri saća s polenom. Ako hrane nema dovoljno, društva treba prihraniti dodavanjem satova s medom i cvetnim prahom. Maticu na polaganje jaja veoma dobro stimuliše pomoćna paša na kasnim medonosnim biljkama, s kojih pčele svakodnevno u košnicu unose 200-300 grama nektara i polena.

S. Porobić

Dobro jutro broj 556 – Avgust 2018.