Насловна ВЕСТИ У току пиљење ларви крушкине буве

У току пиљење ларви крушкине буве

28

На подручју Новог Сада касностасне сорте крушке се налазе у фази од почетак зрења: појављује се карактеристична боја за култивар (ББЦХ 81) до фазе напредовање зрења: повећање интензитета боје карактеристичне за култивар (ББЦХ 85).

У Регионалном центру „Нови Сад“ Прогнозно-извештајне службе заштите биља наводе како се визуелним прегледом засада региструје доминантно присуство млађих и старијих ларвених ступњева обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri). У току је интензивно пиљење ларви пете летње генерације ове штеточине.

– У циљу сузбијања обичне крушкине буве, произвођачима се препоручује примена неког од наведених инсектицида: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) у концентрацији 0,05% (каренца 7 дана) или Delegate 250 WG (spinetoram) у количини 0,3-0,4 кг/ха (каренца 7 дана) – саветују у РЦ „Нови Сад“

Подсећају како приликом спровођења хемијских мера заштите строго треба водити рачуна о каренци и максималном броју третмана током једне вегетације примењених препарата.

Фото: Прогнозно-извештајна служба заштите биља