Насловна ВЕСТИ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА: Jеднократнa помоћ пољопривредним газдинствима

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА: Jеднократнa помоћ пољопривредним газдинствима

179
Foto: Pixabay

У циљу ублажавања последица насталих услед болести covid-19, исплата једнократне новчане помоћи пољопривредним газдинствима релизује се преко Министарства финансија – Управе за трезор, а на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе.
За остваривање права на овај вид подршке није потребно подносити захтев јер се новац исплаћује директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, на основу стања у наведеним евиденцијама на дан 16.04.2020. године.
Висина помоћи је ограничена и максимални износи помоћи које пољопривредно газдинство може остварити су следећи:
1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.
Више информација на пољопривредници могу добити на: http://uap.gov.rs/dve-milijarde-evra-kredita-dostupno-priv…/