Насловна РАЗНО Уредба одложила плаћање пореза и пољопривредницима

Уредба одложила плаћање пореза и пољопривредницима

189

Уредбом која ступа на снагу 2. јануара уређени су поступак и начин одлагања плаћања пореза и доприноса, саопштила је Пореска управа.

Том се уредбом привредним субјектима који су се определили за одлагање доспелости обавеза плаћање одлаже и то без спровођења посебног поступка.

То подразумева најпре одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и пореза и доприноса на личну зараду предузетника и пољопривредника и то у висини износа неплаћене обавезе чија је доспелост за плаћање одложена у складу са уредбом, односно закључком Владе Србије.

Укупан износ доспелих обавеза одлаже се најдуже на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања обавеза.

Прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, свака наредна рата истог датума у месецима који следе, а месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

Уредба омогућава да се на сличан начин одложи плаћање аконтације пореза на добит правних лица, аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике и пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде.

Могућност да одложе плаћање односи се и на аконтацију пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике полопривреднике који се нису определили за исплату личне зараде, али и на аконтацију пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за предузетнике паушалце у висини аконтација пореза на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са уредбом, односно закључком Владе Србије.

У саопштењу Пореске управе се наводи да привредни субјекат може и пре истека периода у целости исплати дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

Право из ове уредбе ммогу остварити само привредни субјект који у прописаним року поднесе коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за ову годину, односно за период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за ову годину.

Такође, привредни субјект који у периоду одлагања плаћања не измири рату у наведеним роковима, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса по овој уредби и то без спровођена посебног пореског поступка.

То се само евидентира у пореском рачуноводству и доспева даном губитка права на одлагање плаћања, док се преостали неплаћени износ наплаћује у поступку редовне и принудне наплате.

Извор: Танјуг

Фото: Freeimages