Насловна ТЕМЕ ГЉИВЕ Велика пухара као фудбалска лопта

Велика пухара као фудбалска лопта

ГЉИВЕ КОЈЕ СПОРЕ ЧУВАЈУ УНУТАР ПЛОДНОГ ТЕЛА

31
Foto: Adobe Stock

Велика пухара плодоноси по сумским чистинама, баштама, ливадама и пашњацима. Укусна је и веома цењена јестива гљива. Њен прах користи се и као мелем за зацељивање рана.

Пухаре су велика група гљива, углавном лоптастог или крушкастог облика, чије је плодно тело – глеба  јестиво док је младо и снежнобеле боје.

Пухаре представљају полифилетску (полифилетски – гљиве различитог порекла) групу гљива, чија је основна карактеристика да споре чувају унутар плодног тела округластог облика које, када споре сазру, пуца, а споре се тада расејавају ветром. До пуцања заштитне опне може доћи старењем, кишним капима или било којим физичким контактом.

Већина пухара су сврстане у родове Calvatia, Bovista и Lycoperdon.

Плодно тело пухара састоји се од глебе, обавијене омотачем који се назива перидијум. Поједине врсте имају неку врсту дршке која се назива субглеба. Глеба заправо представља месо гљиве које је изворно беле боје а, како гљива стари а споре сазревају, оно постаје смеђе и претвара се у прах.

Основне карактеристике пухара су:

– плодно тело им је састављено од сунђерасте масе (глеба),

– глеба је обавијена спољашњим омотачем (перидијум),

– споре им се разносе ветром и смеђе су боје и

– углавном су лоптастог или крушкастог облика.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us