Насловна ВЕСТИ Време за заштиту јабуке од смотавца и трулежи

Време за заштиту јабуке од смотавца и трулежи

39

На подручју Новог Сада засади јабуке се у зависности од сортимента и локалитета налазе у фази од почетак зрења: појављује се карактеристична боја за култивар (ББЦХ 81) до фазе напредовање зрења: повећање интензитета боје карактеристичне за култивар (ББЦХ 85).

Визуелним прегледом плодова јабуке регистровано је присуство испиљених, као и јаја пред пиљење јабукиног смотавца (Cydia pomonella). У току је интензивно пиљење ларви ове штеточине, кажу у Регионалном центру „Нови Сад“ Прогнозно-извештајне службе заштите биља.

Такође, након бербе већине сортимента бресака и нектарина услед недостатка примарног домаћина лептири бресквиног смотавца (Cydia molesta) мигрирају у засаде јабучастог воћа где настављају свој развој.

– У циљу спречавања убушивања ларви наведених штеточина у плодове, произвођачима се препоручује примена неког од наведених инсектицида: Laser 240 SC (spinosad) у количини 400 мл/ха (каренца 7 дана), Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (emamektin benzoat) у концентрацији 0,25-0,3% (каренца 7 дана), Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) у количини 0,33-0,5 л/ха (каренца 7 дана), Exirel (cijantraniliprol) у концентрацији 0,06% (каренца 7 дана) – саветују у РЦ „Нови Сад“.

У сортименту који улази у фазе сазревања плодова треба заштитити плодове од патогена проузроковача трулежи: мрке трулежи плода (Monilinia fructigena), горке трулежи плода (Colletotrichum gleosporoides) и меке трулежи плода (Penicillium spp.).

– У циљу спречавања појаве трулежи у складиштима препоручује се примена неког од следећих фунгицида: Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 кг/ха (каренца 3 дана) или Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (каренца 14 дана) или Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 кг/ха (каренца 3 дана) или Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 кг/ха (каренца 7 дана) или Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 г/ха (каренца 14 дана) – саветују стручњаци РЦ „Нови Сад“.

Подсећају да приликом спровођења хемијских мера заштите строго треба водити рачуна о каренци примењених препарата, а у засадима у којима је берба у току не примењивати хемијске мере заштите.

Фото: Pixabay