Насловна РАЗНО Završna faza tova junadi

Završna faza tova junadi

342

 Ova faza traje od 300 kg pa do težine 500-550 kg. Završna faza može se obaviti na pašnjaku, ili u staji, ili kombinovano. Završni tov na pašnjaku obavlja se ispašom i koncentratom. Od kvaliteta pašnjaka zavisi i količina i kvalitet koncentrata.

Ako je paša kvalitetna i konzumiranje dovoljno, koncentrat je smesa samo žitarica, a ne bi trebalo da se daje više od 2 kg/dan. Težnja je da se od 300-500-550 kg ostvari prosečan prirast od oko 1.100-1.200 g/dan.

Čest nadzor i merenje kontrolnih životinja je osnova za intervenciju koncentratom.Osim koncentrata trebalo bi davati i vitaminsko mineralne smeše, zbog boljeg konzumiranja hrane. Stajska ishrana bi trebalo da se obavlja provenulom silažom i to po volji. Ako je vlažna silaža, onda se daje 2-3 kg sena i silaža po volji.

Uz kabasta hraniva daje se oko 2 kg koncentrata i 100-150 g mineralne smeše dnevno, a po potrebi i vitaminski dodatak (vitamini A i D).

Ako životinja dnevno ne konzumira dovoljnu količinu silaže, koncentrat treba povećati, uvek imajući na umu da se mora postići dnevni prirast oko 1.200 g. Konzumiranje silaže je dovoljno ako životinje dnevno pojedu, od početka do kraja tova, 4-8 kg SM iz silaže. u protivnom povećanje koncentrata je nužno, kao i unošenje sena u obrok.

Dr Robert Širtov PSS Vranje