Насловна ВЕСТИ Прогнозно-извештајна служба: Заштита кромпира

Прогнозно-извештајна служба: Заштита кромпира

9

У зависности од сортимента и времена садње усеви кромпира налазе се у фази пред склапање редова или су већ затворили редове до су они намењени за рану производњу већ у процесу вађења. На свим локалитетима на којима су забележене падавине у периоду од 18. до 20. маја настали су услови за остварење инфекције кромпира проузроковачме пламењаче –Phytophthora infestans. При тренутним температурама ваздуха, процес инкубације овог патогена може да траје 5-7 дана, поручују стручњаци Прогнозно-извештајне службе заштите биља.

С’ обзиром на чињеницу да су инкубације у току и да је ово период интензивног пораста циме кромпира, у наредних неколико дана инжењери заштите биља ПИС-а препоручују примену неког од фунгицида који у себи имају системичну компоненту пропамокарб-хидрохлорид или металаксил -М у комбинацији у комбинацији са контактним фунгицидом:  

-Silueta (propamokrb – hidrohlorid + mankozeb) 4l/ha

-Consento (propamokrb – hidrohlorid + fenamidon) 1,67-2 l/ha

-Kardinal plus (propamokrb – hidrohlorid + fluazinam) 2 l/ha

-Infinito SC (propamokrb – hidrohlorid + fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha

-Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil -M + mankozeb) 2,5 kg/ha

-Leonida (metalaksil -M + fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Ако до сада нису спроведене мере сузбијања кромпирове златице – Leptinotarsa decemlineata, препорука заштитара биља је да се утврђивању њиховог присуства примени неки од регистрованих инсектицида.

У усевима младог кромпира који се вади, не треба примењивати хемијске мере заштите.

Ј.Б.