Насловна ВЕСТИ Израда Националне стратегије наводњавања

Израда Националне стратегије наводњавања

10
Foto: Shutterstock

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у сарадњи са Европском банком за обнову и развој -ЕБРД и Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација УН ФАО започело је реализацију заједничког пројекта израде Националне Стратегије наводњавања и петогодишњег Акционог плана и Инвестициониг плана. Основни циљ пројекта је унапређење пољопривредне производње повећањем капацитета за наводњавање, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција у наредних десет година.

Србија је један од водеćих пољопривредних произвођача и извозника житарица и уљарица у регион. Али, климатске промене и све учесталији сушни периоди изузетно негативно се одражавају на приносе и приходе с’ обзиром да се тренутно у нашој земљи наводњава мање од два одсто обрадивог земљишта. Санација и модернизација система за наводњавање у нашој земљи појачаćе отпорност сектора на екстремне климатске услове и диверзификовати пољопривредну производњу јер ćе наводњавање омогуćити узгајање усева веćе додате вредности, али и повеćати принос постојеćих.

Пројекат путем ЕБРД финансира и Влада Израела и Централноевропска иницијатива са седиштем у Италији. ЕБРД и ФАО сарађују са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у области стратешких инвестиција у системе наводњавања од 2018. године. ФАО је учествовао у заједничкој процени приоритета за наводњавање, што је помогло да се дефинише опсег првих кредита ЕБРД-а у износу од 15.000.000 евра одобрених за јачање система наводњавања у децембру прошле године.