Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Precizna ishrana za dobar rod

Precizna ishrana za dobar rod

151

ČIME I KAKO HRANITI BOROVNICU

Precizna i balansirana ishrana borovnice preduslov je kvalitetnog zasada i prinosa. Prof. dr Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu kaže da je od presudne važnosti znati čime i kako hraniti biljku, koja se danas kod ozbiljnih voćara gaji u vrećama i kontejnerima, čime je omogućena potpuna kontrola. Pre plana ishrane potrebno je uraditi analize koje će pokazati šta biljci nedostaje, a čega ima dovoljno.

Ishrana obezbeđuje poboljšanje nutritivnog statusa biljaka, utiču na regulisanje vegetativnog rasta, na povećanje prinosa i na bolji kvalitet plodova. Prvo nam je važan nutritivni status, odnosno ispitivanje sadržaja makro i mikro elemenata u biljnom materijalu. Drugim rečima, treba uraditi folijarnu analizu – istakla je prof. Milivojević na savetovanju voćara u Gruži.

Folijarna analiza na početku berbe

– Za folijarnu analizu mineralnog sastava uzimaju se listovi u toku prve dve nedelje berbe, jer je tada sadržaj elemenata najstabilniji. Tako se dobija pouzdana informacija o uhranjenosti biljke. Đubrivo se dodaje fertigaciono, folijarno, ili peletirano i granulisano. Kombinovanje različitih načina se pokazalo kao dobro u prevenciji neuhranjenosti borovnice. U folijarnoj analizi treba obratiti pažnju i na mikroelemente i dodavati ih u preporučenim dozama – kaže profesorica Milivojević.

Koji element je najvažniji za borovnicu saznajte u nastavku teksta

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us