Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ ПРОИЗВОДЊA ЈАБУКЕ И КРУШКЕ: Укорак с Европом, а могли бисмо и боље

ПРОИЗВОДЊA ЈАБУКЕ И КРУШКЕ: Укорак с Европом, а могли бисмо и боље

1158

Проф. др Зоран Кесеровић

У Европској унији очекује се повећање производње јабуке у односу на 2020. годину за 10 посто, односно око 11.735.000 тона, што је за 1 одсто више од просека 2018-2019/2020. година.

Према њиховој процени, у Србији се ове године очекује берба од око 539.000 тона, што је за за шест посто више него у 2020. години, када је произведено 489.426 тона, а у односу на просек у последње три године наша овогодишња производња јабука већа је за 10 посто. То се донекле слаже и с мојом проценом. Србија је најмању производњу јабуке имала 2002. године, када је произвела 95.584 тоне, а највећу производњу 2013. године од 516.411 тона.

У Србији се највећа производња очекује код ајдареда око 191.000 тона, затим код златног делишеса око 80.000 тона, код грени смита око 66.000 тона, код црвеног делишеса око 41.000 тона , гале 32.000 тона и јонаголда и његових клонова око 30.000 тона.

Златни делишес имаће и у Европској унији повећање за 10 одсто – на 2.120.000 тона – у односу на 2020. годину или у односу на просек последње три године за 4 посто. Гала је следећа сорта која бележи раст од 8 одсто у односу на 2020. годину и просек за последње три године. Ајадред ће имати повећање од око 9 одсто у односу на 2020. годину и очекује се принос од 685.000 тона, док ће црвени делишес имати мањи род за три одсто у односу на 2020. годину и очекује се принос од 640.000 тона.

У Европи највећи пораст производње јабуке имаће Пољска – око 222 одсто више у односу на 2020. годину – која очекује принос од око 4.170.000 тона. Следи Италија са 2.064.000 тона, што је мање у односу на 2020. годину за 4 одсто. Следећа је Француска с производњом од 1.375.000 тона и повећањем производње за три посто у односу на 2020. годину.

У Европи, највећа производња се очекује код залатног делишеса око 2.120.000 тона, што је око 8 одсто већа производња у односу на 2020. годину, следи гала са производњом од 1.563.000 тона, што је 8 одсто више у односу на 2020. годину. Код ајдареда се очекује производња од 685.000 тона, што је за 9 посто више у односу на 2020. годину, док ће црвени делишес имати мањи род за три одсто у односу на 2020. годину и очекује се принос од 640.000 тона.

Јонаголд избио на треће место

Интересантно је да у Европи имају доста велики проценат клонова из групе јонаголда – 418.000 тона, јонагореда – 249.000 тона и ред јонапринса – око 422.000 тона, што је укупно око 1.089.000 тона. Испада да је у Европи трећа сорта по производњи јонаголд са својим клоновима.

Највећа производња златног делишеса очекује се у Италији око 729.000 тона, затим гале око 378.000 тона, црвеног делишеса око 194.000 тона, фуџија око 152.000 тона и грени смита око 116.000 тона.

Интересантно да је водећа сорта јабуке у Енглеској шампион с производњом од 450.000 тона, затим ајдаред са 440.000 тона, па златни делишес са 350.000 тона. Доста се производи и јонаголда и његових клонова- јонаголда 50.000 тона, ред јонгореда 100.000 и ред јонапринса око 300.000, што укупно износи 450. 000 и у Енглеској две водеће сорте су шампиони јонаголд са својим клоновима.

Three workers picking green and pink pears in garden. Girl holding bucket full of pears.

Ван ЕУ очекује се највећа производња у Турској – укупно око 4.000.000 тона и највише имају златног делишеса – очекивано 1.050.000 тона, црвеног делишеса око 1.350.000 тона и гале око 200.000 тона. У Русији се очекује производња јабуке око око 1.400.000 тона у 2021, а у 2020. је било 1.200.000 тона, где је водећа сорта ајдаред с производњом од 168.000 тона, златног 140.000 тона, гале 112.000 тона и интересантно да се под осталим сортама води 804.000 тона.

Молдавија нам конкурише на руском тржишту

Кина је, с очекиваном овогодишњом бербом од око 45.381.000 тона, највећи произвођач јабуке у свету. Молдавија је такође велики произвођач јабуке и велики конкурент извозу јабуке на руско тржиште и очекује се производња од око 600.000 тона, где је водећа сорта ајдаред с очекиваних 132.000 тона, затим златни делишес око 97.000 тона и гала 62.000 тона.

Украјина је такође велики произвођач јабуке, очекује се производња од 1.291.000 тона и највише ће бити златног делишеса 258.000 тона, јонаголда 155.000 тона, ајдареда 129.000 тона, гале 65.000 тона и шампиона 46.000 тона. У Мексику се такође очекује производња око 700.000 тона јабука.

Што се тиче јужне хемисфере, највећи произвођач јабуке је Чиле, где се очекује производња од 1.512.000 тона, затим Бразил са 1.130.000 тона, јужна Африка с производњом од 1.013.000 тона и Аргентина са 617.000 тона. Очекује се већа производња за 6 посто у односу на 2020. годину. Водеће сорте у тим земљама су гала 39 одсто, фуђи са 14 одсто, црвени делишес са 13 одсто, грени смит са 10 и крипс пинк са 8 одсто.

Подбачај крушке у Европи и свету

Код крушке се очекује да ће ове године производња у Европској унији бити око 1.604.000 тона, што је мање у односу на 2020. годину за 28 одсто, или у односу на просек за последње 3 године за око 27 одсто.

Прогноза за Србију је укупно око 56.000 тона, што је за 1 посто више у односу на 2020. или за 4 посто више у односу на трогодишње просек. То се не слаже с мојом проценом, јер очекујем смањење производње крушке у Србији за 25 до 30 одсто, због лоших услова за време опрашивања и оплодње. У 2020. години имали смо производњу 67.110 тона, а у овој години очекујем између 45.000 и 48.000 тона.

У Белгији се очекује смањење производње за 25 одсто, у Француској за 57 одсто и Италији за 65 одсто, а у Грчкој се очекује мањи принос за 45 одсто у односу на 2020. или у односу на трогодишњи просек за 34 одсто. Смањење производње водеће сорте крушке у Европи конферанс је за 18 одсто у односу на 2020. годину и очекује се производња од око 805.000 тона. Код вилијамовке се очекује производња од око 127.000 тона, што је за 51 одсто мање у односу на 2020. годину и за 48 одсто у односу на трогодишњи просек. Rocha је једина сорте крушке у Европи код које се се очекује повећање производње од 36 одсто у односу на 2020 годину. Највеће смањење имала је сорта абате фетел – за око 73 одсто и очекује се производња од око 66.000 тона, што је у односу на 2020, када је било 247.000 тона, велико смањење.

Највећа производња крушке у европским размерама очекује се у Холандији око 325.000 тона, што је ипак мање за 19 одсто у односу на 2020. годину или у односу на просек за последње 3 године за 17 одсто. Шпанија је на другом месту, где се очекује производња од 213.000 тона, што је за 65 одсто мање у односу на 2020. годину и мање је од просека у последње 3 године за 63 одсто. Португалија је такође велики произвођач и очекује се принос од 189.000 тона, што је више за 36 одсто у односу на 2020. и од трогодишњег просека за 17 одсто.

У Италији се очекује мањи принос за 65 одсто у односу на 2020. годину или за 63 одсто у односу на трогодишњи просек. Највеће смањење је код сорти боскова бочица и абате фетел. Португалија, где је водећа сорта rocha, очекује повећање за 36 одсто у односу на прошлу годину или у односу на трогодишњи просек за 17 посто.

Кина је највећи произвођач крушке у свету и очекује се 18.500.000 тона, око 4 одсто више у односу на 2020. годину или 9 посто у односу на трогодишњи просек. Турска је такође велики произвођач крушке, очекује бербу од 539.000 тона, за 1 одсто више у односу на 2020. или за 9 одсто у односу на трогодишњи просек и тешко је одредити која је водећа сорта, пошто се под осталим сортама води 460.000 тона, а вилијамовке има око 50.000 тона. Америка је такође велики произвођач крушке и очекује се производња од 525.000 тона, што је за 7 одсто више у односу на 2020. Водећа сорта је вилијамовка с производњом од 268.000 тона, а следећа сорта је анжу, где се очекује производња од 170.000 тона.

Русија није велики произвођач крушке. У рекордним годинама 2015. и 2016. имала је принос од 46.000 тона, а у овој, 2021. години очекује се принос од 28.000 тона, што је за 25 одсто мање у односу на 2020. или за 28 одсто испод трогодишњег просека.

У јужној хемисфери, највећи произвођач крушака је Аргентина, где се очекује производња од 656.000 тона, затим Јужна Африка са 431.000 тона и Чиле са 161.000 тона. Водећа сорта крушке је пакхамс тријумф који је заступљен са 36 одсто и вилијамовка са 28 одсто

            (Коришћени подаци:

            2021. WAPA Apple

            and Pear Crop Forecast,

            Статистички завод Србије

               и моја процена с терена).

Више јабука у Мађарској, мање у Словенији и Литванији

Када су у питању земље у окружењу, највећи пад производње јабука бележи Словенија од 59 одсто, затим Литванија 47 одсто, Грчка 28 одсто. Највеће повећање имала је Мађарска 49 одсто с производњом од 520.000 тона, што је отприлике наша производња. Такође је Шпанија имала повећање од 28 одсто у односу на 2020. годину и очекује се производња од 543.000 тона.

Предлог мера: Како подстаћи домаћу производњу

Укидање или корекција уредбе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства о критеријумима које морају да испуне извозници.

Промена структуре производње јабуке и крушке.

Смањење трошкова производње.

Удруживање мањих произвођача.

Заштита домаћих произвођача од увозног лобија – одговарајућим мерама државе.

Избор воћне врсте, сорте, клона и подлоге за одговарајуће агроеколошке услове.

Увођење интегралног концепта производње.

Највеће залихе у Италији и Пољској

Највеће залихе јабуке из 2020. године налазе се у Италији око 244.699 тона, а затим у Пољској 237.000 тона. Највеће залихе по сортама су код златног делишеса око 278.460 тона, затим код ајдареда 82.977, јонаголда 59.634, јонагореда 15.837 тона и ред јонапринса 51.921 тона. Испада да на залихама највише има златног делишеса и клонова из групе јонаголда.